Mitä olet etsimässä?

Vähittäismarkkinat

Suomessa sähkönkäyttäjä voi ostaa sähköä miltä tahansa Suomessa toimivalta sähkön myyjältä. Sähköverkkoyhtiötä asiakas ei voi valita, vaan sähkön siirrosta, eli verkkopalvelusta, vastaa se jakeluverkonhaltija, jonka alueella asiakas asuu. Sähköenergian hintoja voi vertailla esimerkiksi Energiaviraston Sähkön hinta -palvelussa.

Kuluttaja ostaa sähköä tekemällä sähkönmyyntisopimuksen valitsemansa sähkön myyjän kanssa. Sopimuksessa sovitaan sähköenergiasta maksettavan hinnan tai hinnan määräytymisperiaatteiden lisäksi muun muassa sopimuksen kestosta, irtisanomisehdoista, sähkön alkuperästä sekä muista sopimuksen ehdoista. Sopimukset ovat joko toistaiseksi voimassa olevia tai määräaikaisia.

Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa sähkön hinta seuraa joko suoraan tai viiveellä sähkömarkkinoiden kehitystä. Tällaisissa sopimuksissa sovitaan etukäteen asiakkaan ja myyjän välillä sopimuksen hinnan muuttamisen ehdoista. Osassa sopimuksista hinta muuttuu markkinahinnan mukaan säännöllisesti, esim. kuukausittain tai vuosineljänneksittäin. Vaihtoehtoisesti hinnat voivat muuttua hieman hitaammin ja epäsäännöllisemmin siten, että myyjä päättää hinnan muutosten ajankohdista ja ilmoittaa muuttuvista hinnoista asiakkaalle vähintään kuukausi etukäteen. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika kuluttajalle on kaksi viikkoa.

Määräaikainen sähkönmyyntisopimus tehdään tyypillisesti joko yhden tai kahden vuoden ajaksi. Siinä sähkön hinta ei muutu sopimuskauden aikana. Määräaikainen sopimus sitoo myös asiakasta, joten määräajan aikana ei tule tehdä toista sopimusta. Määräajan umpeuduttua sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, jollei myyjän kanssa ole toisin sovittu. Määräaikaisen sopimuksen tekemällä voi hakea vakautta menoihinsa.

Viime vuosina sähköpörssihintaisten sopimuksien suosio on kasvanut.

Viime vuosina tunti tunnilta sähkön markkinahintaa seuraavien, ns. sähköpörssihintaisten sopimuksien suosio on kasvanut. Yhä useampi asiakas on kiinnostunut tuotteesta, jossa hinta määräytyy jokaiselle tunnille erikseen ja asiakas voi säästää sähkölaskussaan ajoittamalla sähkönkäyttöään hinnaltaan halvempiin ajankohtiin. Asiakkaan kotiautomaatiojärjestelmä voi hoitaa täysin automaattisesti kodin tai käyttöveden lämmitykseen käytettävän sähkön ajoittamisen niin, ettei asiakas edes sitä huomaa.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 381 6131

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Uppopuiden poistaminen Merikosken alapuolella

Siirry takaisin sivun alkuun