Mitä olet etsimässä?

Energiaverkkojen rooli energiamurroksessa -projekti

Energiateollisuus ja Afry toteuttivat 2021-22 projektin, jossa tarkasteltiin sidosryhmien kanssa energiaverkkoja, niiden roolia yhteiskunnassa ja energiatulevaisuudessa sekä edellytyksiä kehittää verkkoja visioidun roolin täyttämiseksi.

Työhön osallistui verkkoyhtiöiden, palveluntarjoajien, markkinatoimijoiden, asiakkaiden, etujärjestöjen ja viranomaisten edustajia sekä muita päättäjiä:

  • 105 seminaariosallistujaa
  • 86 työpajaosallistujaa
  • 68 kyselytutkimus-vastausta
  • 70 toimenpide-ehdotusta.

Tavoitteena oli luoda alan ja yhteistyötahojen yhteinen näkemys tulevaisuudesta. Sitä varten arvioitiin sähkö- lämpö- kaasu- ja vetyverkkoja erikseen ja yhdessä. Työhön kutsuttiin mukaan laajasti eri sidosryhmien edustajia.  

Tulevaisuudenkuvaa ja tiekarttaa varten analysoitiin toimintaympäristön muutoksia. Suuntaa haettiin kuvaamalla neljä erilaista skenaariota ja näiden haasteita ja mahdollisuuksia koko yhteiskunnalle. Näkökulmina skenaarioiden vertailussa olivat poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja teknologiset tekijät. Sidosryhmäarvioinnin myötä jatkoon valittiin skenaario, jossa kokonaisuus on kustannustehokkain: ’Toisiaan tasapainottavat energiaverkot’. 

Vision toteuttamiseksi kerättiin keskeisimpiä toimenpiteitä ja tavoitteita, joille pohdittiin myös toteuttajatahoja. Toimenpiteet ja tavoitteet jaettiin aikajanalle kohti vuotta 2035, jolloin Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali yhteiskunta. 

Projektin tulokset julkaistiin 16.8.2022. Energiateollisuuden tavoitteena on hyödyntää tuloksia laajassa yhteiskunnallisessa keskustelussa verkkojen roolista yhteiskuntamme kehityksessä, jotta tarvittava yhteistyö toimenpiteiden ja tavoitteiden toteuttamiseksi on mahdollista. 

Projektiin osallistuneiden sidosryhmien yhteinen näkemys oli, että laajalle yhteistyölle ja määrätietoiselle toiminnalle on välitön tarve. Tämän tulee jatkua koko kuluvan vuosikymmenen ajan, jotta tulevaisuuden verkkojen edellytykset saadaan kuntoon ja investoinnit etenemään energiamurroksen vaatimalla nopeudella. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 570 5589

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Yhteistyö

Askel Ounasjoelle III -hanke

Siirry takaisin sivun alkuun