Mitä olet etsimässä?

Energiaverkot

Suomen sähkö- ja kaukolämpöverkoissa sekä maakaasuputkissa siirtyy jatkuvasti huomattava määrä energiaa. Sähköverkkoa Suomessa on yhteensä yli 400 000 kilometriä, kaukolämpöverkkoa 16 000 kilometriä ja maakaasuputkea noin 3 200 kilometriä.

Energiaverkot mahdollistavat energiamurroksen

Sähköverkon tehtävänä on siirtää pienissä ja suurissa sähköntuotantolaitoksissa tuotettu sähkö sähkönkäyttäjille. Suomessa on yli kolme miljoona sähkönkäyttäjää ja suuri määrä eri kokoisia sähköntuotantolaitoksia. Lisäksi Suomesta on sähköyhteyksiä naapurimaihin. Suomen sähköverkko on osa eurooppalaista sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoita.

Sähkönjakelun laatua sekä sähkön toimitusvarmuutta parannetaan jatkuvasti. Sähköverkkoja on myös kehitettävä yhteiskunnan sähköistymisen mahdollistamiseksi, huoltovarmuuden takaamiseksi ja sähköistyvän yhteiskunnan elinvoiman varmistamiseksi.1960-luvun lopussa valtaosa Suomesta ja 1980-luvulle tultaessa koko Suomi oli sähköistetty. Käyttöikänsä päähän tullutta verkkoa uusitaankin parhaillaan ja käytännössä jakeluverkot rakennetaan suurelta osin uudestaan.

Sähköverkkoja on kehitettävä yhteiskunnan sähköistymisen mahdollistamiseksi ja huoltovarmuuden takaamiseksi.

Sähköverkkoihin investoidaankin nyt voimakkaasti. Investoinnit pelkästään jakeluverkkoihin ovat viime vuosina olleen noin 700–800 miljoonaa euroa vuosittain. Työllisyysvaikutukset ovat mittavat, työtä on tarjolla kaikkialle Suomeen ja investointien tuoma hyöty jää kokonaisuudessaan Suomeen. 

Kaukolämpöverkkoja on rakennettu Suomessa yli 200; kaikkiin kaupunkeihin, kuntakeskuksiin ja isompiin taajamiin. Vuosittain verkkoa rakennetaan lisää 250–500 kilometriä. Kaukolämmityksen piirissä on noin puolet suomalaisista. Lämmön toimitusvarmuus on lähes 100 prosenttia, keskimäärin asiakkaan lämmöntoimitus on keskeytyneenä alle kaksi tuntia vuodessa.

250–500 km

Vuosittain rakennettavan kaukolämpöverkon määrä

Lähes 100%

Kaukolämmön toimitusvarmuus

Kaukolämpöjohdot koostuvat menoputkesta ja paluuputkesta. Menoputkessa lämpö siirtyy tuotantolaitokselta asiakkaille ja paluuputkessa asiakkailla jäähtynyt kaukolämpövesi palautuu tuotantolaitokselle uudelleen lämmitettäväksi. Kaukolämpöverkot kehittyvät jatkuvasti tehokkaammaksi ja suomalainen osaaminen on maailman kärkeä.

Maakaasuverkoissa siirretään metaanikaasua. Maakaasua tuodaan maahan LNG-terminaalien ja Balticconnector yhdysputken kautta. Lisäksi biometaania syötetään kaasujärjestelmään biokaasulaitoksilta. Kaasua siirretään suuripaineisessa siirtoverkossa, ja jaellaan loppukäyttäjille matalapaineisessa jakeluverkossa. Kaasu palvelee ennen kaikkea raskaan teollisuuden energiatarpeita kemian-, metsä- ja metalliteollisuudessa, sekä pienimuotoisemmin lasi- ja keramiikkatehtaita, leipomoita, kasvihuoneita sekä kotitalouksia ja liiketiloja, kuten ravintoloita ja pesuloita. Kaasuverkossa on noin 30 000 loppukäyttäjää, joista suurin osa on pienkäyttäjiä, kuten hellakäyttäjät.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Janne Kerttula

Johtaja

Verkot ja palvelut

Janne Kerttula

Johtaja

Verkot ja palvelut

+358 50 571 2075

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Vesipisaroita.

Ohitusratkaisu

Billnäsin kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun