Mitä olet etsimässä?

Kaasumarkkinat

Maakaasua käytetään ensisijaisesti teollisuuden ja kaukolämmön tuotannon polttoaineena. Kaasulle on myös käyttöä liikenteessä, palveluissa ja kotitalouksien lämmityksessä.

Venäjän hyökkäyssota vuonna 2022 mullisti Euroopan kaasumarkkinat. Ennen vuotta 2022 suurin osa Suomessa käytetystä kaasusta tuli Venäjältä. Kaasun tuonti Venäjältä katkaistiin toukokuussa 2022, jonka jälkeen kaasua on tuotu Suomeen Inkoon, Haminan ja Klaipedan (LT) LNG-terminaalien kautta.

Suomessa kaasua käytetään pääasiassa teollisuudessa, sekä talvella kaukolämpölaitoksissa. Kotimaisella biometaanilla nähdään tulevaisuudessa rooli myös raskaassa liikenteessä. Euroopassa käytetään maakaasua huomattavasti laajemmin asuntojen lämmityksessä ja sähköntuotannossa, ja kaasu määrittää usein sähkön hintaa Keski- ja Etelä-Euroopassa.

Maakaasun lisäksi kaasujärjestelmässä virtaa kotimainen biometaani. Tulevaisuudessa myös vedystä jalostettu synteettinen metaani korvaa maakaasua.

Kaasumarkkinat avautuivat 1.1.2020. Energiateollisuus ry on laatinut uudet sopimusehdot, joita jäsenyhtiöt voivat soveltaa asiakkailleen 1.1.2020 alkaen.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heikki Lindfors

Asiantuntija (perhevapaalla 2.4.-4.8.2024)

Energiamarkkinat

Heikki Lindfors

Asiantuntija (perhevapaalla 2.4.-4.8.2024)

Energiamarkkinat

+358 400 21 6797

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Pankakosken smolttien kiinniottolaite

Siirry takaisin sivun alkuun