Mitä olet etsimässä?

Työmarkkinaskenaario 2025

ET:n työelämävaliokunta päätti syksyllä 2020, että työmarkkinaskenaario 2025 kaipaa päivitystä. Aiemmilla kerroilla hiukan raskaaksi koettuun varsinaiseen skenaariotyöskentelyyn ei kuitenkaan nähty tarvetta, vaan haluttiin päivittää tulevaisuuskuvaa kevyemmällä prosessilla. Työskentelyn toteuttajaksi valittiin Fountain Park Oy, joka vastasi prosessista myös edellisellä kerralla 2015-16. Prosessi käynnistyi loppuvuonna verkkoaivoriihellä, johon lähetettiin kutsut laajalla otannalla jäsenyritysten edustajille.

Energiateollisuuden työelämän tulevaisuustyökirja  

Vastauksia ja vastaajia kertyi suunnilleen yhtä paljon kuin aiemmillakin kerroilla ja vastaamisen helppous keräsi osallistuneilta kiitosta. Vastausten perusteella saatiin varsin kattava kokonaiskuva siitä mihin alan työmarkkinat ovat menossa. Vastaukset olivat myös kovin erilaisia kuin viisi vuotta aiemmin -näinpä voidaan todeta, että tulevaisuuskuvan päivitys oli tarpeen näinkin lyhyellä aikavälillä. Tämä johtuu alan yleisestä kehityksestä ja murrosvauhdin nopeudesta: se kiihtyy vuosi vuodelta. Myös ET:n vähähiilisyystiekartta vanheni vuodessa. Työmarkkinoiden muutokset seuraavat vähän viiveellä perässä.  

Verkkoaivoriihen tulosten valmistuttua päätettiin, että tarvitaan vielä tarkempaa tulevaisuuden kehityskulkujen pureksintaa pienemmällä porukalla. Niinpä koulutustoimikunnasta ja työelämävaliokunnasta valittiin kummastakin 5 henkilöä työryhmään, joka kokoontui keväällä 2021 etätyöpajaan analysoimaan eri muutostrendien vaikutuksia. Tämän työn lopputuloksena syntyi ”tulevaisuustyökirja”, jonka avulla jokainen jäsenyritys voi käydä ennakointidialogia sisäisesti ja/tai omien sidosryhmiensä kanssa. 

Alla olevaan kokonaisuuteen on yhdistetty verkkoaivoriihen tulokset ja tulevaisuustyökirja. Lopusta löydät yhteenvedon ja johtopäätöksiä näiden molempien osalta sekä taustamateriaalia. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Virkistyskäyttö

Pyhäkosken maapengerlaituri

Siirry takaisin sivun alkuun