Mitä olet etsimässä?

Tiedonvaihto

Keskeinen osa sähkön vähittäismarkkinoiden toimivuutta on sujuva ja pitkälle automatisoitu toimijoiden välinen sähköinen tiedonvaihto, jotta myyjän ja jakeluverkonhaltijan yhteinen asiakas voi toteuttaa oikeuksiaan sähkömarkkinoilla, esimerkiksi vaihtaa sähkönmyyjäänsä. Toimijoiden välisen yhteistyön tehtävänä ja tarkoituksena on mahdollistaa sähkömarkkinoiden toiminta unionin sähkön sisämarkkinoita koskevan sääntelyn mukaisesti.

Vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessien kehityksestä sekä siihen liittyvien menettelyohjeiden ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Energiateollisuus ry:n (ET) vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä, joka koostuu sähkönmyyjien ja verkonhaltijoiden edustajista. Osa kehitysideoista lähtee liikkeelle alan toimijoiden esittämien kysymysten ja toivomusten pohjalta. Kehitysryhmä on myös aktiivisesti mukana vähittäismarkkinoiden toimintaan liittyvien koulutusten järjestämisessä, josta hyvänä esimerkkinä on suuren suosion saavuttanut vuosittain järjestettävä Sähkömarkkinoiden tiedonvaihtopäivät, eli Säti-päivät.

Energiateollisuus ry:n Tiedonvaihto-sivut (ent. Sanomaliikenne) on kaikille avoin sähkön vähittäismarkkinoiden toimintaprosesseihin keskittyvä tiedonvälityskanava. On tärkeää, että kaikilla toimijoilla on jatkuvasti käytössään ajan tasalla oleva menettelytapaohjeistus, joka löytyy helposti näiltä sivuilta. Nämä sivut täydentävät Fingrid Datahubin julkaisemaan tiedonvaihtoon liittyvää ohjeistusta. Ohjeistuksen ja suositusten lisäksi sivuilta löytyy kehitysryhmän kokoonpano. Kehitysryhmän sihteerin ja jäsenten kautta ryhmälle on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja toiveita.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 381 6131

Miia Miettinen

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Miia Miettinen

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 50 351 3573

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Muu

Kurkiaskan peruskorjaus

Siirry takaisin sivun alkuun