Mitä olet etsimässä?

Ydinvoima

Ydinvoimaloissa tuotetaan sähköä samaan tapaan kuin muissakin lauhdevoimalaitoksissa: kuumentamalla vettä ja pyörittämällä turbiinia syntyneellä höyryllä. Erona muihin lauhdevoimalaitoksiin on se, ettei ydinvoiman käytöstä aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä, koska mitään ei polteta, vaan lämpö luodaan atomiytimien hallitulla halkaisemisella.

Ydinvoimalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja se on yksi merkittävimmistä päästöttömän sähköntuotannon muodoista. EU:ssa tuotetusta sähköstä ydinvoiman osuus on noin 25 prosenttia.

Lähde: IPCC

Ydinvoima Suomessa

Suomessa on tällä hetkellä käytössä viisi ydinvoimalaitosyksikköä, kaksi Loviisassa ja kolme Olkiluodossa. Vuonna 2022 Suomessa tuotetusta sähköstä noin 35 prosenttia tuotettiin ydinvoimalla.

Ydinvoimasta on saatu Suomessa myönteisiä kokemuksia. Voimalaitokset ovat toimineet vuosikymmeniä turvallisesti ja niiden käyttökertoimet ovat maailman huippua. Lisäksi Suomessa ollaan ottamassa käyttöön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisu – ensimmäisenä maailmassa.

Pienydinvoimalat

Pienydinvoimalat herättävät kiinnostusta Suomessa ja maailmalla. Useita reaktorihankkeita on käynnissä ja ensimmäisten on tarkoitus valmistua 2020-luvun lopussa.

Keskeistä pienydinvoimaloissa on sarjavalmisteisuus, eli että samaa laitosta voidaan tuottaa useita ja tuotanto tapahtuu osittain tehtaissa ja laitos kootaan sijaintipaikalla. Tämä tuo aikataulu- ja kustannushyötyjä.

Pienydinvoimaloilla voidaan tuottaa sähkön lisäksi myös lämpöä. Kaukolämpöreaktorit ovat yksinkertaisempia kuin sähköä tuottavat laitokset, sillä niissä on matalampi paine ja lämpötila.
Suomessa yritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa pienydinvoimaloita kohtaan mm. sähköntuotannossa, teollisuuden päästövähennyksien toteuttamisessa sekä kaukolämmöntuotannossa.

KELPO-projekti

Energiateollisuus ry:n (ET) ydinvoimatoimikunnan jäsenyritykset Fortum, Teollisuuden Voima (TVO) ja Fennovoima käynnistivät 2018 yhteisen KELPO-hankkeen, joka uudistaa ydinvoimaloihin tehtävien hankintojen luvitus- ja hyväksyntämenettelyjä. Projektin uusien menettelyjen testaaminen on käynnissä. Projektia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa.

Vuoden 2021 alussa KELPO eteni yhteismenettelyjen ja digitaalisen alustan käyttöönottoon.

Alla julkaistut raportit liitteineen:

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Annina Alasaari

Asiantuntija

Energiantuotanto

Annina Alasaari

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 574 8233

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Yhteistyö

Iijoki-sopimus

Siirry takaisin sivun alkuun