Mitä olet etsimässä?

Ydinvoiman suosio ennätystasolla, vastustajia saa jo etsiä

Jopa 68 % suomalaisista suhtautuu ydinvoimaan myönteisesti, ja vain 6 % kielteisesti, ilmenee Energiateollisuus ry:n Kantar Publicilla teettämästä kyselystä. Ydinvoiman kannatus on korkeampaa kuin kertaakaan mittaushistoriassa. Ydinvoiman kannatusta on mitattu yhtäjaksoisesti vuodesta 1983. Aineisto kerättiin maaliskuussa ja huhtikuussa 2023.

Täysin myönteisesti ydinvoimaan suhtautui 31 % ja pääpiirteissään myönteisesti 37 % vastaajista. Täysin kielteisesti suhtautuvia oli 1 % vastaajista ja 5 % vastaajista suhtautui ydinvoimaan pääpiirteissään kielteisesti. Suhtautuminen ydinvoimaan energialähteenä oli toisaalta myönteinen, toisaalta kielteinen 23 %:lla vastaajista.

Kaikkien eduskuntapuolueiden kannattajista enemmistö suhtautuu ydinvoimaan myönteisesti. 

Ilmastosyyt ovat jo pitkään olleet yksi keskeisistä tekijöistä ydinvoiman suosion taustalla. Enemmistö vastaajista, 69 %, pitää ydinvoimaa tärkeänä keinona torjua ilmastonmuutosta.

”Ydinvoimalla on tärkeä rooli vihreässä siirtymässä, joka on kovaa vauhtia tuomassa Suomeen pääomia ja työpaikkoja”, toteaa Energiateollisuus ry:n ydinvoima-asiantuntija Annina Alasaari

”Tarve vähäpäästöiseen sähköön kasvaa vauhdilla. Kohtuuhintainen ja vähäpäästöinen energia houkuttelee jo nyt uusia teollisuuden investointeja Suomeen ja parantaa samalla Suomen kilpailukykyä”, Alasaari jatkaa. 

Ydinvoimalle on avautumassa myös uusia soveltamiskohteita. Suomessa on jo kehitteillä kaukolämpöreaktoreita, jotka saattavat tulevaisuudessa olla hyvä vaihtoehto kaupunkien lämmittämiseen ja samalla lämmityksen päästövähennyksiin. Ydinvoiman avulla Suomi pystyy myös kehittämään uusia vientituotteita, ja samalla vähentämään muun teollisuuden päästöjä. 

Tulevalla hallituksella on tärkeä tehtävä vihreän siirtymän ja kilpailukyvyn edistämisessä. Ydinenergialain kokonaisuudistus on jo käynnissä, tavoitteena on sujuvoittaa luvitusta ja mahdollistaa laitosten tyyppihyväksyntä, joka on ehto sille, että pienempiä yksiköitä kannattaa rakentaa. 

”Keskeistä on luoda pitkällä tähtäimellä ennakoitava toimintaympäristö, joka kannustaa uusiin investointeihin”, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä

”Ydinvoimalaitosten luvitusta tulee päivittää ripeästi, jotta se vastaa paremmin pienempien sekä sarjavalmisteisten reaktoreiden tarpeisiin. Tämä, jos mikä vie vihreän siirtymän maaliin”, Leskelä jatkaa.

Lataa Mielipiteet ydinvoimasta 2023 -Raportti (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Annina Alasaari

Asiantuntija

Energiantuotanto

Annina Alasaari

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 574 8233

Siirry takaisin sivun alkuun