Mitä olet etsimässä?

Ilmoita rikkomuksesta

Energiateollisuus ry noudattaa lakeja ja järjestön edunvalvonnan eettisiä ohjeita kaikessa toiminnassaan. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin epäilyksiin mahdollisesta laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta. Kannustamme saattamaan tietoomme, jos havaitset toiminnassamme rikkomuksia.

Alta löytyvällä lomakkeella voit tehdä ilmoituksen ET:n toiminnassa tapahtuneista rikkomusepäilyistä tai -havainnoista sekä epäeettisestä toiminnasta, joista olet saanut tiedon työtehtävässäsi tai työsi yhteydessä. 

Ilmoittajalla on oltava perusteltu syy epäillä rikkomusta. Lomaketta ei ole tarkoitettu esimerkiksi yleisen palautteen antamiseen. Perättömien ilmoitusten tahallinen tekeminen on kiellettyä ja voi johtaa rikos- tai vahingonkorvausoikeudellisiin seuraamuksiin. 

Ilmoittajansuojelulaissa (1172/2022) tarkoitettua ilmoittajansuojaa voi saada vain sellainen ilmoittaja, jonka ilmoitus koskee lain soveltamisalaan kuuluvien normien rikkomista, esimerkiksi kilpailulainsäädäntöä tai yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa. 

Ilmoitus ET:n toiminnassa tapahtuneesta rikkomuksesta on ensisijaisesti tehtävä alla olevalla lomakkeella. Ainoastaan ilmoittajansuojelulain mukaisin edellytyksin ilmoitus on mahdollista tehdä ulkoiseen ilmoituskanavaan. 

Ilmoitusten käsittely

Käsittelemme ilmoitukset luottamuksellisesti, puolueettomasti sekä suojaten ilmoituksen tekijän ja kohteen yksityisyyden. Käsittelemme ilmoituksen kautta saatuja henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Lisätietoja tietosuojaselosteesta. 

Lähetämme ilmoituksen vastaanottamisesta kuittauksen lomakkeeseen täytettyyn sähköpostiosoitteeseen seitsemän vuorokauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä. Annamme ilmoittajalle kolmen kuukauden sisällä tiedon, mihin toimenpiteisiin olemme ilmoituksen perusteella ryhtyneet. 

Linkki lomakkeeseen

  

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Marketta Eggleton

Talous- ja hallintopäällikkö

Toimistopalvelut

Marketta Eggleton

Talous- ja hallintopäällikkö

Toimistopalvelut

+358 40 522 8110

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Muu

Verla 1 voimalaitosuusinta

Siirry takaisin sivun alkuun