Mitä olet etsimässä?

Tasa-arvo

Energiamurroksen keskiössä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä tarvitaan alalle kaikki parhaat tekijät, jotta tavoitteissa onnistutaan. Uuteen, puhtaaseen ja älykkääseen energiajärjestelmään siirtyminen vaatii monipuolista osaamista. Tämä tarkoittaa, että eri sukupuolet tulisi olla alalla tasaisemmin edustettuna, jotta emme hukkaa potentiaalia.

Maailman tärkein ala tarvitsee kaikkia osaajia

Tällä hetkellä naisten osuus suomalaisissa energia-alan yrityksissä on vain noin 24 %. Energiateollisuus ry:n keväällä 2020 teettämän kyselyn mukaan yli 70 % energia-alan yrityksistä on jo tehnyt toimia edistääkseen sukupuolten välistä tasa-arvoa. Yleisimmiksi keinoiksi nimettiin yhdenvertaisuussuunnitelmat, rekrytointi, palkkaus ja työpaikan käytännöt.

Energiateollisuus ry sitoutuu edistämään naisten etenemistä kaikissa henkilöstöryhmissä, johtoryhmät mukaan lukien. Olemme mukana kansainvälisessä Equal by 30-kampanjassa, joka kerää mukaan energia-alan yrityksiä ja julkisen sektorin tahoja tasa-arvotyöhön.

Energiateollisuus ry sitoutuu lisäämään naisten osuutta alalla vuoteen 2030 mennessä, kaikilla tasoilla, koska:

• Ilmastonmuutos ja energiamurros tarvitsee parhaat osaajat
• Tutkimusten mukaan yritykset, joissa sukupuolet ovat tasaisesti edustettuina ovat menestyneempiä ja tehokkaampia

Sitoudumme vaikuttamaan siihen, että naisten osuus erityisesti tekniikan alojen opiskelijoista kasvaa korkeakouluissa ja tytöt valitsisivat matemaattisia ja luonnontieteellisiä aineita nykyistä enemmän. Energia-alalle voi päätyä monia reittejä, ja kannustamme monipuolisesti eri taustojen omaavia hakeutumaan alan työtehtäviin.

Lisätietoja Equal by thirty-kampanjasta:
Equal by 30 sitoumus (pdf) (131.5 KB)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Henna Hirvonen

Asiantuntija

Työelämä

Henna Hirvonen

Asiantuntija

Työelämä

+358 40 768 1365

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Runkausjoen kunnostushanke

Siirry takaisin sivun alkuun