Mitä olet etsimässä?

Varaudu häiriöihin

Suomessa sähkön- ja kaukolämmönjakelun laatu on hyvä ja keskeytykset ovat harvinaisia. Täyteen katkottomuuteen ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista päästä. Siksi jokaisen tuleekin olla varautunut lyhytaikaisiin häiriöihin sähkön tai kaukolämmön jakelussa.

Varautumisen voi aloittaa miettimällä etukäteen miten poikkeava tilanne vaikuttaisi omaan arkeen ja miten toimisin esimerkiksi muutaman tunnin sähkökatkossa.

Viranomaisten varautumissuositus kotitalouksille on, että kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Kotoa tulisi siis löytyä ainakin ruokaa ja tarvittavat lääkkeet. Lisäksi on etukäteen tärkeä selvittää mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten asunnon saa pidettyä lämpimänä mahdollisimman pitkään.

Hyvä varautuminen on jokaisen yksilön ja myös koko yhteiskunnan turvallisuuden ja toimintakyvyn perusta. Lisätietoja kotitalouksien varautumisesta löytyy etenkin viranomaisten ja järjestöjen 72 tuntia -sivustolta.

Sähköverkko- ja kaukolämpöyhtiöt tiedottavat asiakkailleen verkossaan tapahtuvista sähkökatkoista ja kaukolämmönjakelun keskeytyksistä.

Häiriötilanteessa oikean tiedon saanti on tärkeää. Sähköverkkoyhtiöt ja kaukolämpöyhtiöt tiedottavat asiakkaitaan verkossaan tapahtuvista sähkökatkoista ja kaukolämmönjakelun keskeytyksistä, niin suunnitelluista kuin yllättäen ilmenevistäkin. On tärkeää huolehtia, että yhtiöllä on asiakkaiden ajantasaiset yhteystiedot käytössä tiedotusta varten. Lisäksi voi seurata yhtiöiden sosiaalisen median viestintää, joka on nopea keino kertoa laajemmista häiriöistä.

Jos huomaa vaurion sähkölinjassa, esimerkiksi kaatuneen puun nojaamassa sähköjohtoon, on hyvä ilmoittaa vikapaikasta alueella toimivalle sähköverkkoyhtiölle. Sähköverkkoyhtiöt tietävät yleensä, että sähköt ovat poikki, mutta esimerkiksi linjoille kaatuneen puun sijainti on hyvä ilmoittaa. Sähköverkon läheisyydessä ei saa koskaan tehdä raivaustöitä omin päin, vaarana on tappava sähköisku. Hyvä nyrkkisääntö on, että mihinkään, mikä koskee sähkölinjoihin, ei saa tarttua. Teille ja pihoille kaatuneita irtopuita ja oksia voi raivata pois, jos ne eivät kosketa sähkölinjoja.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 570 5589

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Yhteistyö

Iijoki-sopimus

Siirry takaisin sivun alkuun