Mitä olet etsimässä?

Ydinvoima

Ydinvoimalla tuotetaan päästöttömästi ja tasaisesti merkittävä osuus sähköstä. Suomessa aloitetaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ensimmäisenä maailmassa.​

Tulevaisuudessa pienydinvoimaloilla voidaan tuottaa sähkö- ja lämpöenergiaa. Pienydinvoima tarjoaa ratkaisun kaupungin lämmityksen perustaksi. 

Luontovaikutukset 

  • Ydinvoiman rakentamisen vaikutukset liittyvät rakennusmateriaaleihin sekä maankäyttöön. Suhteessa tuotantoon maankäyttö on tehokasta.​ 
  • Polttoaineen louhinta ja tuotanto aiheuttaa biodiversiteettivaikutuksia tuotantomaassaan.​ 
  • Ydinvoiman jäähdytysvedet vaikuttavat vesistön ekosysteemeihin. Lämpökuorma vesistöön voi voimistaa rehevöitymistä ja mahdollistaa vieraslajien leviämisen. Veden lämpötilan noususta hyötyvät jotkut kalalajit. Lämpökuorma vaikuttaa jääpeitteeseen ja jäättömän ajan pituuteen. Toisaalta jäähdytysveden purkualueet voivat tarjota linnuille hyviä levähdys- ja pesintäpaikkoja. Pienydinvoimaloissa ei välttämättä synny jäähdytysvesiä. ​ 
  • Ydinpolttoaineen loppusijoitukseen rakennetun luolaston vaikutukset ovat käytönaikana vähäiset. Luolasto erottaa ydinjätteen elollisesta luonnosta moninkertaisilla turvaratkaisuilla. 
Radioaktiivisista jätteistä huolehditaan omassa maassa. Ydinjäte sijoitetaan noin 430 metriä syvään Onkaloon. ® 

Biodiversiteetin edistämiseksi:  

  • Ydinvoimala-alueen suunnittelussa sovitetaan yhteen luonnonympäristö ja alueelle suunniteltava ja sijoitettava infrastruktuuri. ​ 
  • Polttoaineiden hankintamenettelyillä ja -sopimuksilla sekä polttoainetoimittajien auditoinneilla varmistetaan tuotantotapojen kestävyys. 
  • Jäähdytysvesien vesistövaikutuksia pienennetään suunnittelemalla veden otto- ja purkurakenteiden sijoittaminen sekä mitoitetaan veden lämpötilan nousu ja virtaama huomioiden vaikutukset vesistöön. ​ 
  • Laitosalueella biodiversiteettiä voidaan lisätä alueen pienillä toimilla. Päällystettyjen ja hoidettujen nurmikkoalueiden sijaan suositaan biodiversiteetiltään rikkaampia niittyjä ja ketoja sekä pienialaisia metsiköitä ja kosteikkoja. Toteutetaan toimia vieraslajien ja niiden elinympäristöjen rajoittamiseksi.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Annina Alasaari

Asiantuntija

Energiantuotanto

Annina Alasaari

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 574 8233

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Koston kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun