Mitä olet etsimässä?

Mahdollistuva kiertotalous

Puhtaan energian avulla kiertotaloudesta tulee totta. Erilaiset energialähteet toimivat raaka-aineena teollisissa symbiooseissa ja muiden teollisuuden alojen sivuvirtoja puolestaan hyödynnetään energiantuotannossa.  

  • Kiertotalous on laaja-alaista ja vaatii tavanomaiset sektorirajat ylittävää osaamista.  
  • Energiaverkot muuttuvat ketteriksi palvelualustoiksi, joiden kautta asiakas voi alkaa tuottamaan itse energiaa tai osallistumalla kulutusjoustoon.   
  • Suurten kokonaisuuksien hallinta edellyttää yhteistyötä, tiedon saatavuutta ja toimivia verkostoja. 
  • Kiertotalouden yhteiskunnallinen visio, energia-alan rooli ja sääntely pitää selkeyttää.  

Energia-alalla on keskeinen rooli kiertotalousyhteiskunnan rakentamisessa. 

  • Kiertotalouden kannusteita pitää kohdentaa sektorirajat ylittäviin innovaatioihin ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen tarjoamalla kehitystukea sekä alentamalla kierrätyslaitosten sähköveroa.  
  • Päästöjen vähentämiseksi jätteen syntypaikka-lajittelua ja kierrätystä pitää tehostaa. 
  • Kierrätetyt materiaalit pitää hyödyntää paremmin. 
  • Hiilidioksidin talteenottoa ja hyötykäyttöä pitää kehittää.  
  • On tehtävä jätteenpolton Green Deal, jonka puitteissa rakennetaan jätehuoltoketjun yhteishankkeita kierrätyksen tehostamiseksi esimerkiksi pk-yrityksissä.  
  • Kuntatason päästölaskentaa pitää kehittää, jotta jätteen käsittelyn päästöt näkyisivät jätteen syntypaikan ilmastolaskelmassa. Tämä kannustaa jätteen kierrättämiseen ja energiahyödyntämiseen sähkönä. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Jari Kostama

Johtaja

Energiantuotanto

Jari Kostama

Johtaja

Energiantuotanto

+358 50 301 1870

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Koston kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun