Mitä olet etsimässä?

Puhdistuva kaasu  

Kaasun puhdistuminen etenee Euroopassa vahvasti 2030-luvulla. Kaasuverkkoja kehitetään ja niissä siirrytään vähitellen käyttämään biokaasua ja vetyä.

  • Kaasulla on suuri merkitys koko energiajärjestelmän vähähiilisyyden mahdollistamisessa osana sektori-integraatiota. 
  • Biokaasu ja vety tuovat konkreettisia tulevaisuuden ratkaisuja esimerkiksi liikenteen päästöjen vähentämiselle. Kotimaisen energiantuotannon ja huoltovarmuuden edistämiseksi biokaasun tuotannon lisääminen ja käytön laajentaminen on keskeistä.  
  • Sektoreiden välisessä kytkeytymisessä kaasulla ja kaasuverkoilla on moninainen rooli sekä varastona että energiamuunnoksien mahdollistajana. 
  • Sääriippuvaisen uusiutuvan energian lisääntymisen myötä kulutushuippujen tasaaminen sekä sähkön että lämmön tuotannossa on tulevaisuudessa entistä vaativampaa. Kaasu on tärkeässä roolissa säätövoimana sähköjärjestelmän tasapainottajana. 
Kaasun puhdistuminen etenee Euroopassa vahvasti 2030-luvulla. Lähde: Guidehouse, Gas Decarbonisation Pathways 2020. 
  • Puhtaan kaasun kehittäminen, tuotanto ja käyttöönotto on varmistettava päästökauppaa vahvistamalla.  
  • Biokaasun edistäminen edellyttää kansallisen biokaasuohjelman laatimista.  
  • Kaasun verotus on pidettävä kilpailukykyisenä, jotta puhtaalle energiajärjestelmälle tärkeä toimiva ja kattava kaasuverkosto voidaan ylläpitää. 
  • Puhtaiden kaasujen, kuten synteettisten kaasujen ja vedyn, edistämiseksi tarvitaan kansallinen strategia, joka kehittää Suomen teknologista kilpailukykyä ja tukee uuden energiajärjestelmän kehitystä. 
  • Vetyratkaisuja pitää edistää alentamalla teollisuuden sähköveroa ja luomalla näkymä pitkänaikavälin energiaverotuksesta. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heikki Lindfors

Asiantuntija (perhevapaalla 2.4.-4.8.2024)

Energiamarkkinat

Heikki Lindfors

Asiantuntija (perhevapaalla 2.4.-4.8.2024)

Energiamarkkinat

+358 400 21 6797

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Tutkimus

Oulujärven lokkilintuselvitys

Siirry takaisin sivun alkuun