Mitä olet etsimässä?

Päästötön sähkö   

Energia-ala vastaa kasvavaan sähkön kysyntään markkinaehtoisesti. Toimiva päästökauppa ohjaa puhtaaseen sähköön. 

Päästötön sähkö on ratkaisu  

 • Päästökaupan ohjaus varmistaa investoinnit puhtaaseen sähkön tuotantoon.  
 • Päästökaupan laajentaminen ja vahvistaminen on tärkein ohjauskeino vuoden 2030 jälkeiselle ajalle. 
 • Päästökaupan kanssa päällekkäisiä, esimerkiksi kansalliseen verotukseen perustuvia ohjauskeinoja ei tarvita. 
 • Julkinen tuki pitää kohdistaa energian demonstraatio- ja pilotointihankkeiseen, energiatuotanto ei tarvitse tukea. 
Jo tällä hetkellä Suomen sähkön tuotannosta yli 90 prosenttia on päästötöntä.  

Hiilineutraaliuden saavuttamiseen tarvitaan kaikkia puhtaita tuotantomuotoja. 

 • Sähkömarkkinoiden toimivuutta pitää edistää yhteiseurooppalaisella lainsäädännöllä. 
 • Investointeja pitää vauhdittaa säätämällä luvitukselle kokonaismääräaika ja kehittämällä kattava poikkihallinnollinen sähköinen asiointijärjestelmä. 
 • Maa- ja merituulivoiman rakentumista kaikkialle Suomeen pitää nopeuttaa yksinkertaistamalla kaavoitusta ja ratkaisemalla tutkajärjestelmän asettamat rajoitteet.  
 • Luvitus- ja hankintakäytäntöjen kehittäminen yritysten ja viranomaisten yhteistyönä vahvistaa ydinvoiman toimintaympäristöä.  
 • Vesivoima on vaihtelevan tuotannon säätäjä ja siitä täytyy pitää huolta. Vesilaki pitää säilyttää vesien käyttölakina ja vesivoiman käyttö täytyy huomioida vesipuitedirektiivissä. 
 • Vaelluskalahankkeita pitää tukea jatkossakin. 
 • Metsätalouden ja teollisuuden sivuvirtoihin perustuvien puupolttoaineiden käyttöedellytykset pitää turvata sähköä ja lämpöä tuottavissa laitoksissa. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Jari Kostama

Johtaja

Energiantuotanto

Jari Kostama

Johtaja

Energiantuotanto

+358 50 301 1870

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Kulttuuriperintö

Rakennusperinnön ja kulttuurimaiseman hoito

Siirry takaisin sivun alkuun