Mitä olet etsimässä?

Puhdistuva kaukolämpö  

Kaukolämmön päästöt ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa puoleen ja vähenevät kolmannekseen nykyisestä seuraavan vuosikymmenen aikana. Alalla on vahva yhteinen näkemys päästöttömyyden välttämättömyydestä ja monin paikoin kaukolämpö on jo nyt päästötöntä.

Kaukolämpöala selvittää keinoja tarjota kaikille asiakkaille hiilineutraalia kaukolämpöä vuoteen 2030 mennessä. Energiayhtiöillä on vahva luotto siihen, että kaukolämpöjärjestelmä tarjoaa tehokkaimman ja joustavimman tavan vastata yhteiskunnan moninaisiin odotuksiin.

 • Ala selvittää keinoja tarjota kaikille asiakkaille hiilineutraalia kaukolämpöä vuoteen 2030 mennessä. Energiayhtiöillä on vahva luotto siihen, että kaukolämpöjärjestelmä tarjoaa tehokkaimman ja joustavimman tavan vastata yhteiskunnan moninaisiin odotuksiin. 
 • Kaukolämpöyhtiöt ovat uudistaneet viime vuosina tuotanto- ja jakelujärjestelmiään tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Muutos jatkuu ja päästöllisiä polttoaineita korvataan energiaturvallisuudesta huolehtien uusiutuvalla ja muuhun kuin polttoon perustuvalla tuotannolla, esimerkiksi hukkalämpöjen hyödyntämisellä. 
 • Uuden teknologian pilotointia tehdään koko kaukolämpöjärjestelmän laajuudelta tuotannosta, jakelusta, varastoinnista aina asiakasratkaisuihin. 
 • Kaukolämpöverkkoja kehitetään kohti matalampia lämpötiloja, mikä edistää uusien puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa ja lämmön kausivarastointia. 
 • Vedyn valmistamisen sivutuotteena syntyy runsaasti lämpöä, jota voidaan hyödyntää tuottavasti. Kaukolämpö voi tuoda vetytaloudelle merkittävän kansallisen kilpailuedun. 
 • Yhtiöt selvittävät kaukolämpöjärjestelmän mahdollisuuksia toimia alustataloutena uusille palveluille. 
 • Ala selvittää mahdollisuuksia käyttää hiilidioksidin talteenottoa ja kompensaatioita vähentääkseen jäljellä olevat päästöt. 
Kaukolämmön päivitetty CO2-päästökehitys (Mt)
Kaukolämmön päästöt tippuvat kolmannekseen vuoteen 2030. Vuonna 2035 päästöt ovat enää 10-20 % nykyisestä tasosta.

Kaukolämpö puhdistuu päättäjien ja alan yhtiöiden yhteistyöllä. Alan viestit päättäjille:  

 • Politiikalla tulee kannustaa monipuoliseen tuotantorakenteeseen, jotta energiaturvallisuus varmistetaan. Tulee myös tarjota näkymä energiaverotuksen kehityksestä vuoteen 2035. 
 • Metsätalouden ja teollisuuden sivuvirtoihin perustuvien kestävien puupolttoaineiden käyttöedellytykset pitää turvata. Nopea irtautuminen turpeesta on haastanut lämmön toimitusvarmuuden, josta huolehtiminen edellyttää mm. metsänhoidon aktivointia ja metsäpolttoaineen logistiikkaketjujen resilienssin kehittämistä. 
 • Ilmasto- ja energiapolitiikassa pitää turvata nopean muutoskyvyn omaavan kaukolämpöjärjestelmän toimintaedellytykset tarkistamalla ARA-tuet kaukolämpöä syrjimättömäksi. 
 • Vetytalouteen linkittyvien kaasujen käyttöä energiantuotannossa pitää parantaa ja vedyntuotannon hukkalämpöjen hyödyntämistä kaukolämmöksi mahdollistaa.   
 • Uuden teknologian ja varastoinnin kaupallistamista pitää tukea ja samansuuntaisia hankkeita tulisi koordinoida valtakunnallisesti. Pohjoismaista yhteistyötä on kehitettävä EU:n TKI-hankkeisissa. 
 • Pienydinreaktorien luvitusta täytyy nopeuttaa ja sujuvoittaa ydinenergialain päivityksen yhteydessä sekä kasvattaa kansainvälistä yhteistyötä laitosten sarjavalmistuksen mahdollistamiseksi. 
Kaukolämmön ominaispäästö

Kaukolämpöalalta iso ilmastoteko

Uusi kaukolämpöjärjestelmä perustuu matalampiin lämpötilatasoihin.

Kaukolämpöverkkojen mitoituslämpötilojen lasku alle sataan asteeseen mahdollistaa huomattavasti energiatehokkaamman kaukolämpöjärjestelmän ja nopeamman siirtymän kohti päästöttömyyttä. Matalampi lämpötilataso mahdollistaa entistä paremmin erilaisten polttoon perustumattomien ja hajautettujen tuotantomuotojen hyödyntämisen kaukolämmössä.
Kaukolämpöyhtiöt toteuttavat parhaillaan valtavaa muutosta, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille hiilineutraalia kaukolämpöä luotettavasti ja edullisesti 2030 mennessä. Samalla koko järjestelmän tehokkuutta ja joustavuutta parannetaan. Kaukolämpöveden lämpötilan lasku on yksi iso ja konkreettinen askel kohti seuraavan sukupolven puhdasta ja älykästä kaukolämpöjärjestelmää.

Mitä?

Kaukolämpöjärjestelmän toimintalämpötiloja lasketaan, mikä edistää siirtymää kohti hiilineutraalia kaukolämpöä. Kaukolämpöverkossa virtaavan veden lämpötilan laskeminen mahdollistaa hukkalämpöjen, lämpöpumppujen ja uusien tuotantomuotojen hyödyntämisen suuressa mittakaavassa. Samalla järjestelmän energiatehokkuus paranee ja lämpöhäviöitä syntyy vähemmän.

Muutoksen mahdollistamiseksi ensimmäinen käytännön toimenpide on kaukolämpöasiakkaan lämmönjakokeskusten mitoituslämpötilan laskeminen. Muutos on asiakkaalle sujuva ja tapahtuu ajan myötä lämmönjakokeskusten laitteiden luonnollisen uusiutumisen kautta.

Uuden sukupolven kaukolämpöjärjestelmä perustuu matalampiin lämpötilatasoihin. Muutoksella saadaan käyttöön useita edullisia ja uusia tuotantomuotoja, laajempi toiminta-alue, parannetaan energiatehokkuutta ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä.

Miksi?

Toteutettavilla muutoksilla varmistetaan, että kaukolämpöjärjestelmää voidaan kehittää jatkossakin energia- ja kustannustehokkaasti. Energiamurroksen edetessä kaukolämmön tuotannon ja jakelun uudistaminen joustavammaksi ja energiatehokkaammaksi auttaa vakauttamaan kaukolämmön hintaa.

Seuraavan sukupolven kaukolämpö perustuu vähäpäästöisempiin polttoaineisiin, polttamattomaan tuotantoon ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen. Samalla yhä suuremmat lämpövarastot tasapainottavat järjestelmää ja lämpöenergian varastointi kesäkuukausilta talvikaudelle yleistyy. Matalampi lämpötilataso mahdollistaa osaltaan nämä muutokset.

Kaukolämpöverkko tarjoaa joustavan alustan, johon voidaan liittää erilaisia tuotantomuotoja ja energialähteitä. Kaukolämpö on myös ainoa lämmitysratkaisu, joka mahdollistaa hukkalämpöjen hyödyntämisen. 

Miten?

Asiakkaalle muutos on vaivaton. Uudiskohteissa muutos voidaan ottaa heti huomioon, mutta olemassa olevissa rakennuksissa muutos lämmönjakokeskuksissa tapahtuu luonnollisen uusiutumisen kautta. Kun lämmönjakokeskus uusitaan laitteiden vikaantumisen tai ikääntymisen vuoksi, laitteet toimitetaan uusien voimassa olevien mitoitusarvojen mukaisina.

Kaikki tulevat lämmönjakokeskukset toimitetaan jatkossa uusilla mitoitusarvoilla, jotta muutos on mahdollinen ja asiakkaalle varmistetaan hyvä lämmön laatu. Ammattilaiset, kuten suunnittelijat, laitetoimittajat, lämpöurakoitsijat ja lämpöyhtiöt huolehtivat, että laitteita ei toimiteta vanhoilla tai väärillä mitoitusarvoilla.

Lämmönjakokeskusten uudella laajemmalla toiminta-alueella ja kaukolämmön jatkuvalla kehittämisellä varmistetaan, että asiakkaalle voidaan aina toimittaa edullisimmalla ja vähäpäästöisimmällä tavalla tehtyä paikallista lämpöä. On asiakkaan etu, että järjestelmä ei rajoita edullista, vähäpäästöistä tuotantoa tai järjestelmän energiatehokkuutta.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Janne Kerttula

Johtaja

Verkot ja palvelut

Janne Kerttula

Johtaja

Verkot ja palvelut

+358 50 571 2075

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 50 440 9673

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Virkistyskäyttö

Kankarin venesataman kunnostaminen

Siirry takaisin sivun alkuun