Mitä olet etsimässä?

Sektori-integraatio 

Sektori-integraatio on teollisuuden, liikenteen ja lämmityksen kytkeytymistä sähkö-, kaukolämpö- ja kaasuverkkojen kautta toisiinsa. Samalla asiakkaan rooli muuttuu energian kuluttajasta myös sen varastoijaksi ja mahdolliseksi tuottajaksi.

  • Energiantuotannon muutos korostaa sektori-integraation merkitystä. Kun yhä suurempi osuus erityisesti sähköstä tuotetaan sääriippuvaisilla tuotantotavoilla, korostuvat sähkönkulutuksen, energiavarastojen ja muiden energiamuotojen tuomien joustomahdollisuuksien merkitys ja mahdollisuudet.
  • Sähkön merkitys sektori-integroituneessa energiamaailmassa kasvaa. Kustannustehokkaiden päästövähennysten saavuttaminen toimitusvarmasti edellyttää lisäksi lämmön, kaasun ja vedyn tehokasta hyödyntämistä. 

Energia-alan sektori-integraatio ratkaisee:

  • kansalaisten ja yritysten energia- ja liikkumistarpeet kustannustehokkaasti ja puhtaasti.
  • eri energiamuotojen tehokkaan käytön, siirron ja monipuolisuuden. Sähkö on keskeinen, muttei ainoa energiamuoto tulevaisuuden energiajärjestelmässä.
  • energiaverkkojen tehokkaan kehittämisen.

Sektori-integraatiolla taataan energiamuotojen tehokas käyttö, siirto ja monipuolisuus.


Tulevaisuutta rakentava viisas energiapolitiikka luo edellytyksiä järjestelmätason muutokselle. 

Tämän muutoksen kannalta keskeistä on: 

  • Yksi ratkaisu ei sovi kaikkialle. Päätöksenteossa pitää huomioida paikalliset olosuhteet.
  • Älykkään energiajärjestelmän rakentaminen edellyttää hallinnollisten esteiden purkamista. Verotus ei saa estää energialähteiden muunnoksia.
  • Sähkö-, lämpö- ja kaasumarkkinoiden eroavaisuudet pitää tunnistaa.
  • Energiaverkot mahdollistavat siirtymisen älykkääseen energiajärjestelmään.
  • Energiajärjestelmämme puhdistuu olemassa olevin ohjauskeinoin. Energia-alan yritykset ovat sitoutuneet vastaamaan yhteiskunnan tarpeeseen siirtyä hiilineutraaliuteen.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Petteri Haveri

Ekonomisti

Energiantuotanto

Petteri Haveri

Ekonomisti

Energiantuotanto

+358 50 571 1554

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Järvilohi- ja taimenkannan elvyttäminen Lieksanjoella

Siirry takaisin sivun alkuun