Mitä olet etsimässä?

Yhteistyö asiakkaan kanssa 

Suomi on tänään edelläkävijä älykkäissä energiajärjestelmissä, päästöttömän energian lisäämisessä, kaukolämmityksessä sekä lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Asiakkaiden toiveet, tarpeet ja turvallisuus ohjaavat energia-alan isoa muutosta. Tulevaisuuden energiajärjestelmää muokkaavat älykkäät ratkaisut, joissa tuotanto-, varastointi- sekä tieto- ja viestintäteknologian kehitystä hyödynnetään järkevästi.

  • Energia-alan palvelut mahdollistavat asiakkaiden arvovalinnat, heidän haluamansa osallistumistavat ja keinot vaikuttaa kustannuksiinsa. 
  • Asiakkaan käytettävissä olevien vaihtoehtojen moninaistuessa energiakin palvelullistuu ja digitalisoituu. Älykkäiden ratkaisujen käyttöönotto lisää asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia 2020-luvun energiapolitiikan ohjaajina.
  • Ilmastomuutokseen vastaaminen muuttaa energiamarkkinoita ja lisää myös kulutuksessa tapahtuvan säädön tarvetta.  Asiakas voi omalla energiankäytöllään, varastoillaan ja tuotannollaan osallistua koko järjestelmän tasapainottamiseen ja ansaita tarjoamalla näitä palveluja – yleensä täysin automatisoidusti.
Asiakas voi omalla energiankäytöllään, varastoillaan ja tuotannollaan osallistua koko järjestelmän tasapainottamiseen ja ansaita tarjoamalla näitä palveluja.      


Markkinat mahdollistavat parhaat vaihtoehdot asiakkaille. 

  • Sääntelyn pitkäjänteisyys pitää varmistaa, jotta kustannustehokkuus toteutuu yhtiöiden panostaessa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. 
  • Yhteiskunnan panostukset pitää suunnata tuotekehitykseen ja pilotointiin sekä asiakkaiden neuvontaan uusista mahdollisuuksista.
  • Sähköistä asiointia pitää edistää purkamalla energia-alan muita toimialoja rajoittavampaa sääntelyä.
  • Älykkäät energiaverkot toimivat alustana uusille palveluille ja ratkaisuille.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 381 6131

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Lohien ylisiirto Kemi- ja Ounasjoelle

Siirry takaisin sivun alkuun