Mitä olet etsimässä?

Liikenteen puhdistuminen

Energiateollisuus tukee Suomen hallituksen tavoitetta puolittaa liikenteen ilmastopäästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

ET:n jäsenten tarjoamat vaihtoehtoisten käyttövoimien ratkaisut ovat keskeisessä roolissa liikenteen päästöjen vähentämisessä ja niitä tulee edelleen vauhdittaa. Sähköisen liikenteen lisäksi ET edistää biokaasun ja synteettisten polttoaineiden sekä vedyn käyttöä.

 Fossiilittoman liikenteen tiekartassa esitetty tavoite saada Suomen teille 700 000 ladattavaa autoa vuoteen 2030 mennessä tullaan todennäköisesti saavuttamaan. Useat autonvalmistajat ovat ilmoittaneet lopettavansa polttomoottoriautojen valmistuksen vuosien 2030–40 aikana. Sähköautoilun lisääminen vaatii edelleen julkisen ja yksityisen latausinfran voimakasta kehittämistä ja kannustimia. Erityisesti tämä pätee raskaaseen sähköiseen liikenteen, jonka yleistyminen on vasta alkumetreillä. Lisäksi autoilun ja polttoaineen verotuksen tulee kannustaa vaihtoehtoisiin käyttövoimiin.

Kaasuautot ovat jo nyt kustannustehokas vaihtoehto, mutta maanlaajuisen tankkausinfran rakentaminen tarvitsee poliittisia päätöksiä. Vaikka sähkö valtaa alaa erityisesti henkilöautoissa, on kaasulla paikkansa raskaassa liikenteessä. Tämä on viime aikoina todettu muun muassa BloombergNEF:n Electric Vehicle Outlook 2021:ssä, jonka arvion mukaan kaasu korvaa nestemäisiä polttoaineita erityisesti raskaimman kaluston kohdalla.

Ohjaustoimenpiteillä vauhtia ja kaikki teknologiat käyttöön

Ohjaustoimenpiteitä liikenteen päästövähennyksiin tarvittaisiin nopeasti, jotta Suomi ei jää globaalista kehityksestä jälkeen. Kokemuksia onnistuneesta ohjauspolitiikasta löytyy esimerkiksi Norjasta, Ruotsista ja Alankomaista. EU:n komissio on esittämässä päästökaupan laajentamista liikenteen päästöihin. Silloin yhteinen eurooppalainen hintamekanismi varmistaisi, että kaikissa jäsenmaissa on vahva kannustin siirtyä fossiilittomaan liikenteeseen.

Sähköauto ei aiheuta paikallispäästöjä lainkaan ja kaasun tapauksessa ne ovat pienet. Positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi sähköinen liikenne luo merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Liikenteen päästövähennystavoitteet saavutetaan parhaiten hyödyntämällä kaikkia saatavilla olevia teknologioita ja niihin soveltuvia puhtaita energiamuotoja. Suomalainen lähes hiilineutraali sähkö ja kiertotaloutta edistävä hiilineutraali biokaasu, sekä tulevaisuudessa synteettinen metaani, ovat tehokkaita keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseen.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 828 1570

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Säännöstely

Kuusinkijoen säännöstelyn muutos ja ohijuoksutus

Siirry takaisin sivun alkuun