Mitä olet etsimässä?

Sähkön tuntidata

Sähköntuotannon ja -kulutuksen tuntidata perustuu sähköä tuottavien voimalaitosten sähköntuotannon tuntimittauksiin sekä Fingridin toimittamiin sähkön tuonti- ja vientikohtaisiin tuntimittauksiin.

Tilastomme kattavuus on noin 99 % koko Suomen sähköntuotannosta. Yksittäisiä laitoksia puuttuu tuntiseurannastamme. Puuttuvat tiedot on arvioitu laskennallisesti.

Lämpövoima jaetaan kolmeen eri luokkaan: kaukolämmön ja teollisuuden yhteistuotantoon sekä erilliseen sähköntuotantoon. Yksi voimalaitos voi tuottaa kaikkia tuotantolajeja. Voimalaitosten sähköntuotanto jaetaan laskennallisesti eri tuotantolajeihin. Tässä suhteessa Energiateollisuus ry:n tilasto poikkeaa Fingridin raportoinnista, jossa yksi voimalaitos kuuluu vain yhteen luokkaan. Käyttämämme laskentamenetelmä aiheuttaa sen, että ennakkotiedot lämpövoiman eri tuotantolajien kesken voivat muuttua lopullisen sähköntuotantotilaston valmistuttua.

Julkaisemme keväällä edellisen vuoden alustavan tuntidatan. Päivitämme datan lopullisten sähkötilastojen valmistuttua.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Jonna Pasi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Jonna Pasi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 44 510 6238

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Yhteistyö

Oppilaitosyhteistyö, Yli-Iin peruskoulu

Siirry takaisin sivun alkuun