Mitä olet etsimässä?

Kaukolämpö­tilastot

Kaukolämmöstä julkaistaan vuosittain kattava, yrityskohtaista tietoa sisältävä Kaukolämpötilasto. Lisäksi julkaisemme tilastotietoa kaukolämmön keskeytyksistä, rakentamiskustannuksista, vaurioista, tuotannon ja jakelun tunnusluvuista sekä hinnasta.

Energiateollisuus ry laatii vuosittain keräämistään tiedoista kaukolämmön tilastojulkaisuja, joita hyödynnetään liitossa kestävän edunvalvonnan tukena. Tilastotietoja toimitetaan edelleen kansallisiin ja kansainvälisiin energiatilastoihin. Meille on tärkeää, että julkaisemamme tilastot kuvaavat luotettavasti ja avoimesti Suomen kaukolämpötoimintaa. 

Liitolla on Tilastokeskuksen kanssa tilastoyhteistyösopimus, jonka mukaan liitto kerää Suomen kaukolämpötoimintaa koskevat tiedot ja luovuttaa niistä laaditut yhteenvedot Tilastokeskukselle. Tilastokeskus käyttää tietoja mm. ennakollisen energiatilaston, vuositilaston ja neljännesvuosittaisen kansantalouden tilinpidon laadintaan. Tilastokeskus raportoi myös tarvittavat tiedot kuukausittain ja vuosittain EU:n tilastovirastoon Eurostatiin ja OECD:n energiajärjestöön International Energy Agencyyn. 

Tilastoja hyödyntävät myös jäsenyritykset, media, viranomaistahot sekä tutkijat ja konsultit. Näille tahoille tilastomme toimivat hyvänä lähdemateriaalina. Myös asiakkaat voivat hyödyntää tilastoja esimerkiksi seuratakseen, millä polttoaineilla heidän käyttämänsä kaukolämpö on tuotettu ja miten kaukolämmön hinta on kehittynyt. 

Kaukolämmöstä julkaistaan vuosittain kattava, yrityskohtaista tietoa sisältävä Kaukolämpötilasto. Lisäksi julkaisemme tilastotietoa kaukolämmön keskeytyksistä, kaukolämpöjohtojen rakentamiskustannuksista ja vaurioista sekä tuotannon ja jakelun tunnusluvuista. Kaukolämmön hintaa koskevat tilastot kootaan ja julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Julkaisemme myös kaukojäähdytyksen käyttöä ja tuotantoa koskevat keskeiset tilastotiedot.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Neea Huttunen

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Neea Huttunen

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 473 8896

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 50 440 9673

Uusimmat kaukolämpötilastot

Kaikki ajankohtaiset

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Virkistyskäyttö

Hirvenniemen alueen kehittämishanke

Siirry takaisin sivun alkuun