Mitä olet etsimässä?

Sähköinen laskutus

Energia-alan toimialakohtainen soveltamisohje sähköisestä laskutuksesta on päivitetty Finvoice 3.0 -standardiversion mukaiseksi. Ohje on valmisteltu yhteistyössä Finanssiala ry:n, Energiateollisuus ry:n, energiayhtiöiden edustajien kesken.

Energia-alan toimialakohtainen soveltamisohje sähköisestä laskutuksesta on päivitetty Finvoice 3.0 -standardiversion mukaiseksi. Ohje on valmisteltu yhteistyössä Finanssiala ry:n, Energiateollisuus ry:n, energiayhtiöiden edustajien kesken.

Ohjeessa on kuvattu energiayhtiöiden sähkölaskuun liittyvät erityispiirteet ja energiayhtiöiden laskutuksessa käytettävät koodit. Ohjeen sisällössä on huomioitu ohjeen laatimishetkellä voimassa oleva sähköenergiaa ja sähkön siirtoa koskevien laskujen erittelystä annettu Energiaviraston määräys.

Ohjeen pohjana on Finanssialan Finvoice-standardi versio 3.0, joka on kuvattu erikseen omana kuvauksenaan osoitteessa www.finanssiala.fi/finvoice.

Energiateollisuus ry ylläpitää tätä soveltamisohjetta. Soveltamisohjetta koskevat täydennys- ja muutostoiveet tulee lähettää osoitteeseen finvoice.palaute@energia.fi.

Alkuvuodesta 2018 tehtyjen muutoksien taustalla on vuonna 2014 annettu sähköistä laskutusta julkisissa hankinnoissa sääntelevä direktiivi (2014/55/EU), jonka tavoitteena on edistää sähköisten laskujen käyttöönottoa julkisissa hankinnoissa varmistamalla niiden yhteentoimivuus. Direktiivin mukaan hankintaviranomaisten on vastaanotettava ja käsiteltävä sähköisiä laskuja, jotka ovat sähköisen laskutuksen eurooppalaisen standardin, eli ns. semanttisen mallin mukaisia.

Kansallisia standardeja voi käyttää eurooppalaisen standardin lisäksi, mikäli ne eivät ole ristiriidassa eurooppalaisen standardin kanssa. Suomessa käytössä olevat kansalliset formaatit, Finvoice 3.0 ja TEAPPSXML 3.0, on täydennetty vastaamaan direktiivin mukaista semanttista mallia.

Direktiivin kansallinen soveltaminen tulee tapahtua 18.4.2019 alkaen. Tämä tarkoittaa, että laskuttajat voivat laskuttaa tämän päivän jälkeen julkisyhteisöjä eurooppalaisen standardin lisäksi vain Finvoice 3.0:n tai TEAPPSXML 3.0:n mukaisesti. 

Huom! Mallilaskut eivät aukea selaimella. Avataksesi mallilaskut tallenna mallitiedostot omalle koneelle hiiren oikealla näppäimellä komennolla ”Tallenna kohde nimellä”/”Save target as”.

Soveltamisohje FINVOICE 3.0 käytöstä sähkölaskun välittämiseksi (pdf)

Mallilaskut (zip-tiedosto) 

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Yhteistyö

Oppilaitosyhteistyö, Yli-Iin peruskoulu

Siirry takaisin sivun alkuun