Mitä olet etsimässä?

Kaukolämpötutkimus

Energiateollisuus ry:n kaukolämpöalan rahoittamalla tutkimuksella halutaan auttaa kaukolämpöalaa kehittymään asiakaskeskeisesti, teknisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti.

Kaukolämpöala on jatkuvan muutospaineen alla. Alalta vaaditaan älykkäitä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita yhdistäviä energiaratkaisuja. Päästöjä vähennetään lisäämällä uusiutuvaa ja muuta hiilineutraalia energiaa, energiatehokkuutta sekä edistämällä kiertotaloutta ja sektori-integraatiota. Muuttuvassa toimintaympäristössä mahdollisuuksien tunnistamisesta on tullut yksi menestymisen edellytys kaukolämpöliiketoiminnalle.  

Energiateollisuus ry:n (ET) kaukolämpöalan rahoittamalla tutkimuksella halutaan auttaa kaukolämpöalaa kehittymään asiakaskeskeisesti, teknisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti. 

ET kerää vuosittain kaukolämpöyrityksiltä noin 160 000 euroa tutkimusrahaa, jolla rahoitetaan ajankohtaista tutkimusta, osaltaan edistetään alan kehitystä sekä huolehditaan kaukolämpötutkimuksen jatkuvuudesta. Useat kaukolämpöalan rahoittamat tutkimushankkeet palvelevat myös laajempaa yhteiskunnallista tiedontarvetta. Lisäksi osallistutaan kansainväliseen kaukolämpötutkimukseen erityisesti Euroheat &Powerin koordinoiman DHC+ sekä IEA DHC ohjelmien kautta. 

Kaukolämpöalan kansallista strategiaa vuoteen 2030 on tarkasteltu uudelleen vuonna 2023. Tutkimusta suunnataan strategian mukaisiin ja sitä toimeenpaneviin hankkeisiin. Sen lisäksi voidaan resurssien puitteissa olla mukana rahoittamassa muita meille esitettyjä hankkeita. 

Kaukolämmön tutkimusrahoitusta voi hakea kokonaisrahoituksena pienemmille hankkeille sekä osarahoitusta hankkeille, joissa on useampia rahoittajia. 

Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, joita toteuttavat tutkimuslaitokset, riippumattomat konsultit ja tutkijat. ET haluaa myös kannustaa opiskelijoita tarttumaan kaukolämpöä sivuaviin aiheisiin ja rahoittaa ajankohtaisista aiheista tehtyjä laadukkaita opinnäytteitä. 

Sen lisäksi, että otamme vastaan tutkimushakemuksia toivomme toimialan sisältä ideoita tutkimuksen käynnistämiseksi. Mikäli havaitset aukon olemassa olevassa tutkimuksessa tai saat idean, joka vaatii lisää selvittämistä, vinkkaa siitä meille. Selvitämme, onko aiheessa potentiaalia ja teemme siitä tutkimuksen, mikäli näin on. 

ET:n lämmitysmarkkinatoimikunta päättää hankkeiden rahoituksesta. 

Ajankohtaiset kaukolämpötutkimukset 

Datan hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä kaukolämpötoimialalla 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 548 1128

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Muu

Kurkiaskan peruskorjaus

Siirry takaisin sivun alkuun