Mitä olet etsimässä?

Kaukolämpötyömaiden päästölaskenta

Selvityksen tavoitteena on yleiskuvan tuottaminen kaukolämpötyömaiden suurimmista päästölähteistä, esittää päästölähteiden merkittävyys ja laskea kaukolämpötyömaiden päästövaikutukset johtometriä kohden erilaisilla perustapauksilla. Selvitys tukee päästöttömien työmaiden tavoittelua.

Tutkimuksessa on selvitetty kaukolämpötyömaiden suurimmat päästölähteet ja niiden merkittävyys. Selvityksessä tunnistettiin, millä keinoin kaukolämpötyömaiden päästöjä voitaisiin vähentää, sekä mikä on eri toimien vaikutus kaukolämpötyömaiden kokonaispäästöihin. Kaukolämpötyömaiden päästövähennykset tukevat myös kaukolämmön päästöttömyyspyrkimyksiä, vaikka työmaiden osuus päästöistä on kaukolämpöverkostojen pitkäikäisyyden takia hyvin vähäinen tuotettua lämpöä kohden.

Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että kaukolämpöputkien materiaalipäästöt ovat selvästi merkittävin päästölähde kaukolämpötyömailla, mutta näihin päästöihin kaukolämpöyhtiöiden on hankala vaikuttaa. Kuljetusmatkojen pituudella on putkikoon jälkeen suurin yksittäinen merkitys kaukolämpötyömaan aiheuttamiin päästöihin.

Selvityksessä tarkastellaan myös kaukolämpötyömaiden kierrätysmateriaalien käyttöä nykytilanteessa, sekä miten kierrätysmateriaalien käyttöä voitaisiin lisätä ja kuinka paljon materiaalien kierto vaikuttaa päästöihin. Raportissa annetaan esimerkkejä, millaisilla vaatimuksilla kilpailutuksessa ja urakkaohjeissa urakoitsijoille voidaan saavuttaa päästö- ja kierrätysmateriaalitavoitteita.   

Lataa Kaukolämpötyömaiden päästölaskenta, loppuraportti (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Neea Huttunen

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Neea Huttunen

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 473 8896

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 50 440 9673

Siirry takaisin sivun alkuun