Mitä olet etsimässä?

ET:n vastuullisuuskartalle etsitään jäsenyritysten vastuullisuustekoja

Haluamme nostaa esiin energia-alalla tehtyä vapaaehtoista vastuullisuustyötä. Kokoamme kesän aikana Energiateollisuuden verkkosivuilta löytyvälle vastuullisuuskartalle jäsenyritystemme vapaaehtoisia vastuullisuushankkeita- ja toimia. Ilmoitettuja tekoja tullaan nostamaan esiin myös muussa ET:n vastuullisuusviestinnässä.

Kartan tavoitteena on lisätä tietämystä energia-alan vapaaehtoisista vastuullisuustoimista. Hankkeista on tärkeää viestiä etenkin energia-alan ulkopuolisille, joilta alan toimijoiden vastuullisuusteot jäävät usein huomaamatta. Lisäksi kartta tukee energia-alan vastuullisuuslupausta ja Suomen sekä EU:n vastuullisuustavoitteita.

Uudistuva kartta tulee täydentämään ET:n nykyistä vesivoimahankkeiden vastuullisuuskarttaa, jota päivitetään koko energia-alaa kattavaksi. Nyt siis myös muut kuin vesivoima-alalla toimivat yhtiöt voivat ilmoittaa kartalle omista vastuullisuusteoistaan. Tekoja voi ilmoittaa jäsenextrasta löytyvän lomakkeen kautta.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Emma Ward

Vastuullisuusharjoittelija

Energiantuotanto

Emma Ward

Vastuullisuusharjoittelija

Energiantuotanto

+358 50 350 9414

Siirry takaisin sivun alkuun