Mitä olet etsimässä?

TKI-rahoitus  

Energiamurroksen toteuttaminen vaatii tutkimusta ja kehittämistä, innovaatioita ja investointeja. Uusia ratkaisuja ei kuitenkaan synny ilman merkittävää panostusta, ja julkista taloudellista tukea energiateknologioiden tutkimiseen, kehittämiseen ja pilotointiin tarvitaan edelleen. 

Suomalainen energiaosaaminen voi tarjota ratkaisuja myös globaalisti, mitä varten riittävä tutkimus- ja innovaatiorahoitus on turvattava. Energiateollisuus ry tukee hallituksen tavoitetta nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. TKI-rahoituksen tulee olla ennakoitavaa, pitkäjänteistä ja teknologianeutraalia. Rahoituksen lisäksi yritykset tarvitsevat helposti saatavilla olevaa tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja tukea rahoitushakuihin osallistumiseen, erilaisia kumppanuuksia ja verkostoja, resursseja sekä riskinsietokykyä. 

Tietoa rahoitusmahdollisuuksista  

Innovaatiot ja kilpailukyky ovat tärkeä osa myös EU:n energiastrategiaa. EU:n budjettiin on luotu ohjelmia ja kehitetty instrumentteja vihreän kasvun edistämiseen ja energiamurroksen tukemiseen, joista suurimmat ovat Horisontti Eurooppa ja Innovation Fund: 

  • Horisontti Eurooppa -puiteohjelman (2021–2027) kokonaisbudjetti on yli 95 mrd €, ja sen tavoitteena on ilmastonmuutoksen torjunta, kestävä kehitys sekä EU:n kilpailukyvyn ja kasvun vauhdittaminen. Ilmasto- ja energiaklusteriin rahoitusta on varattu n. 13 mrd. €.  
  • Innovation Fund -instrumentti on puolestaan suunnattu nollapäästöisten ja innovatiivisten teknologioiden käyttöönottoon, ja sen fokuksena on erityisesti energia ja teollisuus. 

Energiateollisuus ry on ollut mukana kehittämässä EU:n rahoitusmahdollisuuksia esittelevää EU Funding Playbook -sivustoa. Tietoa TKI-rahoitusmahdollisuuksista löytyy myös EU-rahoitusneuvonnasta sekä Business Finlandin ja TEM:n sivuilta. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Saimaan järvitaimen Joroisvirran reitille -hanke

Siirry takaisin sivun alkuun