Mitä olet etsimässä?

Energia-ala ratkaisee

Energia-alan yritykset haluavat ratkaista ilmastohaasteen käsi kädessä luontokadon kanssa. Vihreä siirtymä ja ekologinen siirtymä tukevat toisiaan. Alan yritykset haluavat toimia luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämisessä yhtä vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti kuin ilmaston osalta on tehty. Näin ala myös vastaa yhteiskunnan ja asiakkaiden odotuksiin.

Energia-ala ratkaisee ilmastohaasteen edistäen luonnon monimuotoisuutta

  • Energiamurros on täydessä käynnissä ja alan investoinnit suuntautuvat puhtaaseen tuotantoon. ​
  • Samalla kun energiayhtiöiden teot auttavat vähentämään yhteiskunnan päästöjä, ala toimii luonnon monimuotoisuuden palauttamisessa. ​
  • Energia-alan kehitystä ohjaavat isot trendit, kuten sähköistyminen, vetytalous, digitalisaatio ja uuden teknologian kehittyminen. Energiayhtiöissä tehdään paljon ja muutos on nopeaa. ​

Energia-alalla tapahtuu paljon 

Yritysten biodiversiteettityön vauhdittajia 

Yhteiskunnan odotukset​

Toimijoilta odotetaan ympäristöllisen vastuun kantamista. Luonnon monimuotoisuus on ilmastonmuutoksen rinnalla merkittävimpiä globaaleja ympäristöhaasteita.

Luonnon arvo​

Luonnon monimuotoisuus on ihmiskunnalle elinehto, jonka turvaamiseen energia-alalla on mahdollisuus vaikuttaa.

​Riskienhallinta​

Luontokato näkyy kasvavina liiketoimintariskeinä. Moni energiantuotantomuoto on suoraan riippuvainen luonnosta. Välillisesti luontokato vaikuttaa yritysten toimintaan monin tavoin.​

Rahoitus​

Finanssisektori kehittää keinoja biodiversiteettikysymysten huomioimiseen sijoituspäätöksenteossa.​

Asiakkaiden vaatimukset​

Asiakkaat odottavat yrityksiltä sitoumuksia yhä parempiin tuotantokäytäntöihin ja vastuullisuuteen. Kuluttajat haluavat tietoa tuotteen tuotantoketjusta ja ympäristöjalanjäljestä.​

Regulaation kehittyminen​

Suomea sitovat useat kansainväliset sopimukset. Tavoitteet ja lainsäädäntö EU-tasolla ja kansallisesti ohjaavat toimintaa yhä enemmän.​

Brändi ja tuotemielikuva​

Yritys voi vaikuttaa brändi- ja tuotemielikuvaan asettamalla kunnianhimoisia tavoitteita biodiversiteetin suojelulle, toteuttamalla konkreettisia toimenpiteitä ja kertomalla niistä sidosryhmilleen.​

Innovointikyky​

Biodiversiteettityö haastaa yrityksen osaamista ja innovointikykyä. Monimuotoisuuden tukemiseen liittyvät ratkaisut löytyvät ekologisen suunnittelun kautta, yhdistämällä liiketoimintojen ja ympäristöasioiden osaaminen ja hyödyntämällä innovatiivisia menetelmiä.  ​

Henkilöstö​

Työntekijät haluavat olla ylpeitä työnantajastaan ja toivovat, että se tekee oman osuutensa maapallon isojen haasteiden ratkaisemiseksi.​

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Virkistyskäyttö

Lippoamislaituri

Siirry takaisin sivun alkuun