Mitä olet etsimässä?

Mahdollistavat energiaverkot 

Vahvat ja toimitusvarmat energiaverkot ovat puhtaan ja älykkään energiajärjestelmän mahdollistajia. Yhteiskunnan ja erityisesti teollisuuden voimakas sähköistyminen edellyttää koko sähköjärjestelmän vahvistamista. Energia-ala lisää sähkön tuotantoa ja verkkoinvestointeja tarpeen mukaan.

  • Vahvat sähköverkot mahdollistavat osaltaan yhteiskunnan sähköistymisen. Investoinnit edellyttävät teollisuuden kysyntäsignaalia ja avointa keskustelua riittävän ajoissa. 
  • Kaukolämpöverkko toimii mahdollistajana ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, asiakkaille tarjottaville palveluille sekä uusille teknologioille ja innovaatioille.
  • Kaasuverkoilla on moninainen rooli tulevaisuuden energiajärjestelmässä energian siirtäjinä, varastoina ja energiamuunnoksien mahdollistajana. Sääriippuvaisen sähköntuotannon lisääntyminen korostaa energiajärjestelmän tasapainon ylläpitoa, jossa kaasuverkot ovat keskeisiä.
Vahvat ja toimitusvarmat energiaverkot ovat älykkään ja puhtaan energiajärjestelmän mahdollistajia. 
  • Kaukolämpöverkkojen siirtymää matalalämpöisiksi pitää selvittää sidosryhmäyhteistyönä tunnistamalla muutoksen esteet ja hyödyt erillisessä ohjelmassa sekä rahoittamalla mallinnustutkimusta ja pilotointihankkeita.
  • Puhtaiden kaasujen edistämiseksi pitää tehdä kansallinen strategia, joka vahvistaa kaasuverkkoja osana tulevaisuuden energiamarkkinaa ja eri sektoreiden integroitumista.
  • Hallinnolliset kustannukset ja erityisesti byrokratia hidastavat toimivien energiaverkkojen kehittämistä.  
  • Toimitusvarman sähkön saanti pitää varmistaa sähkömarkkinalain ja regulaation kautta. 
  • Sähkön kulutuksen lisääntyminen edellyttää panostuksia sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitämiseksi. Tämä tarkoittaa jouston ja varastoinnin kehittämistä. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 570 5589

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Önkkörin elinympäristö­­kunnostukset

Siirry takaisin sivun alkuun