Mitä olet etsimässä?

Sähkömarkkinoiden toiminta

Hyvin toimivat energiamarkkinat mahdollistavat tavoitellun kestävän energiamurroksen toteutumisen mahdollisimman edullisin kustannuksin ja toimitusvarmuutta ylläpitäen.

Sähkömarkkinat ovat energiamarkkinoiden keskiössä kytkien vähäpäästöisen energiantuotannon sekä mm. teollisuuden energiantarpeita, liikennettä ja lämmitystä toisiinsa. Sähkömarkkinat integroituvat muihin energiamuotoihin.   

Sähkön vuorokausimarkkinat ovat jo käytännössä EU:n laajuiset. Sähkön markkinahinta ja virtaukset yli rajojen määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Lisääntyvät siirtoyhteydet eri maiden ja hinta-alueiden välillä vahvistavat osaltaan markkinoiden toimintaa ja sähkön toimitusvarmuutta.   

Luotettava, älykäs ja siirtokyvyltään riittävä sähköverkko luo välttämättömän alustan sähkömarkkinoille. Energiajärjestelmän puhdistuminen tarkoittaa puhtaasti tuotetun sähkön sekä lämmön ja kaasun tarpeen lisääntymistä ja erityisesti sähkönsiirtotarpeet lisääntyvät. Samalla kasvavat vaatimukset verkon toimitusvarmuudelle, kun yhteiskunta tulee edelleen sähköriippuvaisemmaksi. Sähkö-, samoin kuin lämpö- ja kaasuverkkoihin, kohdistuvat vaatimukset kiristyvät. Samanaikaisesti verkkojen toimintaedellytyksiä heikennetään. Kiinteistökohtaiset ratkaisut ja energiayhteisöt täydentävät Suomen energiajärjestelmää, mutta samalla ne voivat vääristää verkkojen kulurakennetta ja siirtää kustannuksia perusteettomasti muiden maksettavaksi.  

Sähkömarkkinoiden sääntely on jo pitkälti EU-tasoista.   

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Säännöstely

Pintamojärven säännöstely

Siirry takaisin sivun alkuun