Mitä olet etsimässä?

Vety ja uudet polttoaineet  

Tulevaisuuden vetytalous on keskeisessä roolissa ilmastotavoitteiden ja energiajärjestelmän tehokkuuden kehittymisen kannalta.

Energiantuotantomuodot ja kulutussektori kytkeytyvät monin tavoin toisiinsa erilaisten energian-kantajien, kuten sähkön ja lämmön sekä vedyn kautta. Vety ja synteettiset polttoaineet toimivat siis sekä energialähteinä että -varastoina.  

Tulevaisuudessa hiilidioksidin talteenotto polttoprosesseista, kuten jätteen- tai biopolttoaineiden poltosta, edistää päästöjen vähentämistä sekä tuottaa lähtöaineen polttoaineiden tai tuotteiden valmistukseen.​ 

Luontovaikutukset  

  • Vedyn ja synteettisten polttoaineiden valmistuksen ja käytön vaikutukset biodiversiteettiin liittyvät suureen sähköntarpeeseen ja oleellista on käyttävän sähkön alkuperä.  Myös hiilidioksidin talteenottoon tarvitaan huomattavasti energiaa. ​
  • Talteenotetun hiilidioksidin pysyvään varastointiin liittyy biodiversiteettikysymyksiä. ​ 

Biodiversiteetin edistämiseksi:​ 

  • Energia-ala on mukana kehittämässä vetytaloutta erilaisissa rooleissa. Vetyä ja uusia polttoaineita tuottavia laitoksia voidaan sijoittaa jo olemassa olevien laitosten yhteyteen prosessien tehokkaan integroinnin ja maankäytön tehostamiseksi.​
  • Vedyn ja uusien polttoaineiden tuotannossa ja hiilidioksidin talteenotossa huomiota kiinnitetään energian alkuperään ja tehokkaaseen käyttöön.​ 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heikki Lindfors

Asiantuntija (perhevapaalla 2.4.-4.8.2024)

Energiamarkkinat

Heikki Lindfors

Asiantuntija (perhevapaalla 2.4.-4.8.2024)

Energiamarkkinat

+358 400 21 6797

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Koston kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun