Mitä olet etsimässä?

Kaukolämmön hinta

Kaukolämpö on palvelu, jossa asiakas ulkoistaa sopimuksella lämmityksestä ja sen toiminnasta huolehtimisen ammattilaisille eli kaukolämpöyrityksille. Kaukolämpöyritykset huolehtivat asiakkaidensa lämmön riittävyydestä vuoden jokaisena päivänä ja tuntina kaikissa olosuhteissa. Kaukolämpöyritykset pohtivat jatkuvasti asiakkaiden näkökulmasta tehokkainta ja kilpailukykyisintä tapaa tuottaa tarvittava lämpö. Lisäksi ne päivystävät ja huoltavat säännöllisesti lämmön siirtämiseen käytettäviä kaukolämpöverkkoja.

Kaukolämmön hinta koostuu näiden palveluiden tuottamisesta, ja se vaihtelee paikkakunnittain. Hintatasoon vaikuttaa yleisesti kaukolämpöjärjestelmän koko, tehdyt investoinnit, tuotantolaitosten ikä, taajaman tai kaupungin rakenne sekä käytettävissä olevat polttoaineet ja energialähteet. Myös energiaverotus ja omistajan tuottovaatimukset vaikuttavat hinnanmuodostukseen. 

Asiakas maksaa kaukolämmitykseen liittymisestään liittymismaksun, jonka suuruus vaihtelee eri paikkakunnilla ja erikokoisilla kiinteistöillä. Kaukolämmön käyttömaksut muodostuvat tyypillisesti energiamaksusta ja tehoon tai vesivirtaan sidotusta tehomaksusta. Käytetty lämpöenergia mitataan asiakaskohtaisesti ja kaukolämpöyritys laskuttaa asiakasta mittauksen perusteella. Taloyhtiössä lämmityskustannukset jaetaan taloyhtiössä asukkaiden kesken yleensä asuntopinta-alan mukaisesti. 

Lämmön toimittamisen lisäksi useat kaukolämpöyritykset tarjoavat asiakkaille asiakkaan energiankäyttöön liittyviä asiantuntija- ja huoltopalveluita. Kaukolämpöyrityksestä riippuen nämä palvelut voivat sisältyä kaukolämmön hintaan tai niistä veloitetaan asiakkaalta erikseen sovitusti. 

Lämmitystavan valinta on yleensä asiakkaalle pitkäaikainen investointi ja kynnys vaihtaa lämmitysmuotoa on korkeampi kuin monilla muilla kulutushyödykkeillä tai palveluilla. Tämän vuoksi kilpailuviranomaiset ovat tulkinneet kaukolämmön olevan määräävässä markkina-asemassa suhteessa asiakkaisiinsa. Määräävään markkina-asema asettaa myös vaatimuksia muun muassa kaukolämmön hinnoittelun kohtuullisuudelle ja kustannusvastaavuudelle. Vaikka yksityiskohtaista hintoihin tai toimintamalleihin liittyvää sääntelyä ei olekaan, seuraavat kilpailuviranomaiset kaukolämpöyritysten hinnoittelua ja toimintaa. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Janne Kerttula

Johtaja

Verkot ja palvelut

Janne Kerttula

Johtaja

Verkot ja palvelut

+358 50 571 2075

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Istutus

Järvitaimenen istutukset

Siirry takaisin sivun alkuun