Mitä olet etsimässä?

Sähkön pientuotanto

Sähkön pientuotannolla tarkoitetaan sähkönkäyttöpaikan yhteyteen kytkettyä sähköntuotantolaitosta, jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa sähköä kulutuskohteeseen.

Sähkön pientuotantoa on lain määritelmän mukaan kaikki teholtaan enintään 2 MVA:n tuotantolaitteistot. Sähköä tuotetaan pienimuotoisesti yleisemmin aurinkoenergialla, tuulivoimalla ja pienvesivoimalla, mutta myös pienimuotoisella yhdistetyllä sähkön ja lämmöntuotannolla ja biokaasulla.

Voimakkainta kasvu tällä hetkellä on aurinkosähkön pientuotannossa. Pientuotannolla tarkoitetaan sähkönkäyttöpaikan yhteyteen kytkettyä sähköntuotantolaitosta, jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa sähköä kulutuskohteeseen. Tyypillisesti laitteistojen teho on muutamista kilowateista muutamiin kymmeniin kilowatteihin.

Olosuhteiltaan sopivalla paikalla sijaitsevat omakotitalot, maatalot tai pienyritykset voivatkin harkita tuottavansa sähköä lähinnä omiin tarpeisiinsa esim. pientuulivoimalan tai aurinkopaneelien avulla.

Kenellä tahansa on oikeus ryhtyä sähköntuottajaksi.

Kenellä tahansa on oikeus ryhtyä sähköntuottajaksi. Verkonhaltijan tehtävänä on tarjota tuotannolle luotettava verkko ja taata sähkön jakelun toiminta ja turvallisuus kaikille verkon käyttäjille myös tuotantolaitoksen liittämisen jälkeen. Valitsemalleen sähkönmyyjälle voi halutessaan myydä oman käytön yli jäävän sähkön.  Pientuotettua sähköä ostavat sähkönmyyjät voi tarkistaa Energiaviraston ylläpitämästä sähkonhinta-palvelusta.

Tuotantolaitoksen sähköverkkoon liittämistä suunnittelevan tulee tarkistaa paikalliselta verkkoyhtiöltä tuotantolaitoksen verkon liittämistä koskevat velvoitteet ja ohjeet. Tuotantolaitosten sähköverkkoliitännän ja sähköisten ominaisuuksien tulee täyttää sähköturvallisuusstandardien sekä sähkömagneettisten yhteensopivuusstandardien vaatimukset. Standardien mukaisilla laitteilla varmistetaan, ettei sähköverkossa työskenteleville asentajille aiheudu hengenvaaraa ja että verkon jännitteen laatu pysyy riittävän hyvänä tuottajalle itselleen sekä naapureille. Tuotantolaitoksen asennustyöt saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Ennen laitoksen sähköverkkoon liittämistä tuottajan tulee tehdä verkkoyhtiön kanssa asianmukaiset sopimukset laitoksen liittämisestä ja käyttämisestä. Tuottajan tulee myös varmistaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta, edellyttääkö laitoksen sijoittaminen kohteeseen rakennus- tai toimenpidelupaa.

Tarkempaa tietoa pientuottajaksi ryhtymisestä löydät Energiateollisuus ry:n suosituksista ja ohjeista.

Materiaalia pientuotannosta

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 828 1570

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 570 5589

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Tutkimus

Sateenvarjo III -tutkimushanke

Siirry takaisin sivun alkuun