Mitä olet etsimässä?

Energiateollisuus ry:n lausunto Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euratomin ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (Euratom) hyväksymisestä

Energiateollisuus on sitoutunut komission tavoitteeseen ilmastoneutraalista Euroopasta vuonna 2050 sekä Suomen tavoitteeseen saavuttaa ilmastoneutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä.

Ydinenergialla on tässä kehityksessä tärkeä rooli. Vuonna 2023 sillä tuotettiin 41 % Suomessa käytetystä sähköstä. Puhdas siirtymä tarvitsee ydinenergiaa tuottamaan ennakoitavaa ja päästötöntä sähköä, lämpöä, prosessihöyryä ja vetyä, jotta sähköntuotannon lisäksi myös muut sektorit pääsevät vähentämään päästöjään. Suomessa voimme olla edelläkävijöitä pienydinvoiman hyödyntämisessä esimerkiksi kaukolämmön ja puhtaan teräksen tuotannossa.

Yhdymme U-kirjelmässä esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan komission ehdotusta voi pitää pääpiirteittäin selkeänä, ja jatkotyössä tulee pyrkiä ehdotuksen sisällön selkiyttämiseen, sekä huolehtia siitä, että mahdollistetaan hallinnollisen taakan osalta kohtuulliset toimintamallit sekä säännösten mukaisten velvoitteiden tehokas valvonta.

Lataa TaV U 202024 vp Lausunto Euratomin ydinmateriaalivalvonnan taytantoonpanosta20240523 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Annina Alasaari

Asiantuntija

Energiantuotanto

Annina Alasaari

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 574 8233

Siirry takaisin sivun alkuun