Mitä olet etsimässä?

Lämpökaupan mallisopimus

Lämpökaupan mallisopimus koskee lämmön ostoa lämmön tarjoajalta lämpöyhtiölle.

Mallisopimukseen on koottu keskeisimmät asiat, joista lämpökaupan sopimuksessa olisi useimmiten syytä sopia tai joita olisi ainakin arvioitava yksittäisiä sopimuksia laadittaessa. Tämän lisäksi sopimukseen voidaan liittää tarvittavilta osin yksilöllisesti sovittavia ehtoja, hinnastoja ja teknisiä ohjeita. Mallisopimuksen sanamuodoista osapuolet voivat poiketa perustellusti, mutta on syytä huomioida, että kyseistä mallia on käsitelty laajasti sekä myyjien että ostajien edustajien kanssa ja pyritty huomioimaan molempien osapuolten tarpeet, velvollisuudet ja oikeudet.

Lämpökaupan sopimuksen lisäksi lämpöyhtiön ja asiakkaan välillä voi olla voimassa kiinteistön lämmittämistä kaukolämmöllä koskeva lämpösopimus, jossa on sovittu lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta lämmönluovutuspaikkaan. Lämpösopimukseen sovelletaan yleisiä kaukolämmön sopimusehtoja. Lämpösopimusta ja yleisiä kaukolämmön sopimusehtoja ei sovelleta tämän mallisopimuksen kohteena olevaan lämmön ostoon. Lämpösopimus ei ole osa lämpökaupan sopimusta ja näitä sopimuksia käsitellään erillisinä.

Lämpökaupan mallisopimusta koskien on laadittu lisäksi erilliset tarkentavat soveltamisohjeet, joissa on avattu tarkemmin mallisopimuksen sisältöä ja taustalla olevaa tarkoitusta. Ohjeet toimivat siten tukena sopimusta laadittaessa sekä apuna yksittäisen lämpökauppaa koskevan sopimuksen laatimisessa ja soveltamisessa. Soveltamisohjeet eivät ole osa lämpökaupan sopimusta.

Mallisopimuksen ja sitä koskevien ohjeiden sisällön valmistelusta on vastannut erillinen Energiateollisuus ry:n henkilöstön edustajista ja jäsenistä koostunut työryhmä. Lisäksi valmistelussa on ollut mukana lämmöntarjoajien edustajista koostuneet työryhmät, joissa on ollut mukana Kaupan liitto ry, Finnish Data Center Forum, Rakli ry sekä heidän jäseniään. Mallisopimuksesta pidettiin avoin lausuntokierros kesällä 2022.

Energiateollisuus ry:n markkinavaliokunta on hyväksynyt mallisopimuksen 13.10.2022. Mallisopimuksen sisältöä on päivitetty 9.1.2024.

Englanninkieliset versiot löytyvät täältä.

Lataa Lämpökaupan mallisopimus 20240109 (Word) Lataa Lämpökaupan mallisopimus 20240109 (PDF) Lataa Soveltamisohjeet lämpökaupan mallisopimus 20240109 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 548 1128

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 50 440 9673

Siirry takaisin sivun alkuun