Mitä olet etsimässä?

Datan hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä kaukolämpötoimialalla

Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy on selvittänyt Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta tiedon jakamisen hyötyjä ja mahdollisuuksia kaukolämpötoimialalla.

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä alustatalouden mahdollisuuksista ja erityisesti parantaa asiakaskokemusta mahdollistamalla uusia palveluita sekä lisätä vastavuoroisuutta ja integraatiota muihin toimijoihin 

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin toimialan nykytilannetta käytänteiden, tiedon jakamisalustojen ja rajapintojen osalta. Selvityksessä tunnistettiin myös keskeisimpiä datapohjaisen liiketoiminnan kehitystyön onnistumista tukevia edellytyksiä. 

Toisessa vaiheessa pureuduttiin alustatalouden arvonmuodostukseen ja liiketoimintalogiikkaan konkreettisten alustatalouden esimerkkien kautta. Oppeja peilattiin kaukolämpöalalle ja analysointiin tietosuojan merkitystä osana luottamuksen rakentamista.

Tavoitteena on jatkaa kohti pilotointivaihetta ja löytää aiheesta kiinnostuneita kaukolämpöyhtiöitä, asiakastahoja, kumppaniyrityksiä yhdessä työstämään alustatalouden hankkeita.

Lataa Lampo_osana_alustataloutta_20201208 (PDF) Lataa Lampo_osana_alustataloutta_lyhyempi (PDF) Lataa Kaukolampoalan_siirtyminen_alustatalouteen_2021 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 548 1128

Siirry takaisin sivun alkuun