Mitä olet etsimässä?

Kemijärven säännöstelyn kehittäminen

Yhtiö ja muut osapuolet Kemijoki Oy
Ajankohta 2000-2020
Hanketyyppi Säännöstely

Kemijärven sännöstelyn kehittämistyö toteutettiin vuosina 2000-2004. Sen tuloksena annettiin 18 suositusta säännöstelystä aiheutuvien haittojen lieventämiseksi. Suosituksia on toteutettu yhteistyössä useissa eri hankkeissa Lapin ELY-keskuksen, Kemijärven kaupungin ja paikallisten tahojen kanssa. Vasinainen säännöstelyn kehittämistyö on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2020 aikana, mutta toimivaa yhtistyötä jatketaan Kemijärven kaupungin, Lapin ELY-keskuksen ja kalatalousalueen kanssa.

Lappi:
Lisää energia-alan vastuullisuustekoja.

Kaikki vastuullisuusteot

Kemijärven säännöstelyn kehittäminen

Lokan ja Porttipahdan järvien säännöstelyn kehittäminen

Porttipahdan taimenistutukset

Jumiskon vaikutusalueen säännöstelyjen kehittämisselvitys

Siirry takaisin sivun alkuun