Mitä olet etsimässä?

Muhosjoen kaikuluotaus

Yhtiö ja muut osapuolet Fortum Power and Heat Oy
Ajankohta 2020
Hanketyyppi Virkistyskäyttö

OUMO-hankkeessa toteutettiin Muhosjoen kaikuluotaus välillä pohjapadot – rautatiesilta. Tavoitteena oli arvioida säännöstelyn, pohjapatojen ja latvavesistöjen vaikutusta liettymiseen ja mahdollista ruoppaustarvetta. Fortum pyrkii parantamaan vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia Oulujoen vesistöalueella. Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksessa (OUMO) ovat mukana jokivarren kunnat, voimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Oulun Energia Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. OUMO-hankkeilla on vuosien saatossa parannettu virkistyskäyttöä mm. ruoppaamalla uomia, kehittämällä uimarantoja ja talviuintipaikkoja sekä kunnostamalla laavu- ja nuotiopaikkoja sekä kävelyreittejä.

Pohjois-Pohjanmaa:
Lisää energia-alan vastuullisuustekoja.

Kaikki vastuullisuusteot

Oulujoen vesistön säännöstely

Pintamojärven säännöstely

Kuusinkijoen säännöstelyn muutos ja ohijuoksutus

Merikosken kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun