Mitä olet etsimässä?

Pintamojärven säännöstely

Yhtiö ja muut osapuolet Koskienergia Oy
Ajankohta Jatkuva
Hanketyyppi Säännöstely

Koskienergia ja POELY sopivat vuonna 2016 Pintamojärven ekologisen tilan parantamiseen tähtäävistä säännöstelysuosituksista. Suosituksen on laadittu säännöstelylupaehtojen puitteissa. Säännöstelykäytännöillä pyritään luomaan luonnonmukaisemmat vedenpinnanvaihtelut ja vähentämään mm. eroosioherkkyyttä. Vuosittain tehtävän seurannan mukaan järven ekologinen tilanne on parantunut ja suosituksien käyttöä halutaan jatkaa.

Pohjois-Pohjanmaa:
Lisää energia-alan vastuullisuustekoja.

Kaikki vastuullisuusteot

Oulujoen vesistön säännöstely

Pintamojärven säännöstely

Merikosken kalatie

Hupisaarten purojen kunnostaminen

Siirry takaisin sivun alkuun