Mitä olet etsimässä?

Kuusinkijoen säännöstelyn muutos ja ohijuoksutus

Yhtiö ja muut osapuolet Koskienergia Oy
Hanketyyppi Säännöstely

Koskienergia yhdessä POPELY:n ja Kuusamon kaupungin kanssa neuvotteli vuosien 2017 – 2019 aikana säännöstelykäytännöistä, joilla Kuusinkijoen virtaama pystytään takaamaan aina kriittisillä pienillä virtaamilla. Vaikka Koskienergia oli valmis kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin muutoksen toteuttamiseksi, ei osapuolet päässeet sopimukseen ja neuvottelut on lopetettu.

Pohjois-Pohjanmaa:
Lisää energia-alan vastuullisuustekoja.

Kaikki vastuullisuusteot

Oulujoen vesistön säännöstely

Pintamojärven säännöstely

Merikosken kalatie

Hupisaarten purojen kunnostaminen

Siirry takaisin sivun alkuun