Mitä olet etsimässä?

Hukkalämpö kaukolämpöjärjestelmissä

Hukkalämpö tai -kylmä on kaukolämmitys- tai kaukojäähdytysjärjestelmässä hyödynnettävä väistämättömänä sivutuotteena syntyvää lämpöä tai jäähdytysenergiaa, joka ilman tätä hyödyntämistä katoaisi käyttämättömänä ympäristöön. Hankkeessa käytiin läpi energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian direktiivien asettama määritelmällinen viitekehys hukkalämpöjen hyödyntämiselle, potentiaaliset hukkalämmönlähteet kuvauksineen ja arvioituine lämpötilatasoineen. Vaikka direktiivit eivät oli täysin yksiselitteisiä, niistä käy ilmi selkeä tahtotila hukkalämpöjen hyödyntämisen edistämiseen. Raportin pääpaino on hukkalämmönlähteissä, mutta lämmönlähteitä on käyty läpi myös laajemmin. Raportti koostuu direktiivien esittelystä, hukkalämmönlähteiden ja näihin rinnastettavien lämmönlähteiden kuvauksesta ja luokittelusta, projektin ohjausryhmän kanssa valittujen erikoistapausten analyysista sekä yhteenvedosta. Erikoistapauksiksi valikoituvat yhteistuotanto ja savukaasujen lämmöntalteenotto, jätteenpoltto, lämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä sekä teollisuuden hukkalämmöt. Tutkimuksen tilasi Energiateollisuus ry yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tutkimuksen toteutti VTT.

Lataa Hukkalampo_kaukolampojarjestelmissa_-_maarittely_ja_luokittelu_VTT_2020 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 548 1128

Siirry takaisin sivun alkuun