Mitä olet etsimässä?

Tasevirheiden käsittelyohje 2021

Tämä ohje kuvaa menettelytavat taseisiin jääneiden virheiden ja asiakkaiden laskutuksen jälkikäteiselle korjaamiselle datahubin käyttöönotosta alkaen.

Jotta asiakkaiden ja myyjien oikeudenmukainen kohtelu sekä myyjien taloudelliset edellytykset toimia markkinalla varmistetaan, taseisiin jääneiden virheiden ja asiakkaiden laskutuksen jälkikäteisen korjaamisen menettelytapojen on oltava tasapuoliset, luotettavat ja yksiselitteiset. Nämä menettelytavat on linjattu keväällä 2021 annetussa valtioneuvoston asetuksessa sekä toimialan yleisissä sopimusehdoissa. Menettelyjen soveltamisohjeet on koottu ET:n tasekorjausohjeeseen. Yleisenä periaatteena on, että jakeluverkonhaltija toimii myyjien vastakumppanina tasekorjauksien laskutuksessa ja datahub toteuttaa tarvittavat laskennat. 

Tätä ohjetta noudatetaan datahubin käyttöönotosta alkaen.

Lataa Tasevirheiden_kasittelyohje_2021_FINAL_20211213 (PDF) Lataa Tasevirheiden_kasittely_-_esimerkkeja_20220505 (PDF) Lataa Tasekorjausesimerkki_mittarit_ristissa_20220505 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Miia Miettinen

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Miia Miettinen

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 50 351 3573

Siirry takaisin sivun alkuun