Mitä olet etsimässä?

Energiakriisin vaikutukset alan yhtiöiden maineeseen vähäisiä

Vastuullisuus, luotettavuus ja paikallisuus asiakkaille tärkeitä hinnan ohella.

Energiateollisuus ry:n teettämässä asiakastutkimuksessa ilmenee, että tyytyväisyys alan yhtiöitä kohtaan on pysynyt korkealla tasolla energiakriisistä huolimatta. Tutkimuksessa mitattiin asiakkaiden tyytyväisyyttä sähkönmyyntiä, kaukolämpöä, maakaasun,  energian kokonaistoimitusta ja verkkopalvelua kohtaan. Tutkimukseen osallistui 20 energiayhtiötä, ja vastaajien määrä oli 3440. Tutkimuksen toteutti Innolink Oy yhteistyössä Energiateollisuus ry:n tytäryhtiön Adato Energia Oy:n kanssa.

Tutkimuksella kartoitettiin energiayhtiöiden suositeltavuutta ja asiakkaiden tyytyväisyyttä oman yhtiönsä sähkön myynnin, kaukolämmön, kokonaistoimituksen, kaasuntoimituksen ja verkkopalvelun asiakaspalveluun. Lisäksi kysyttiin mielipidettä energiayhtiön maineesta ja vastuullisuudesta sekä selvitettiin halukkuutta suositella energiayhtiötään muille.

Erityisesti henkilöstön ystävällisyys arvioitiin erinomaiseksi (4,5 asteikolla 1-5). Lisäksi panostukset prosessien tehostamiseen ja resurssien tehokkaampaan käyttöön ovat selkeästi parantaneet asiakaspalvelun tavoitettavuutta ja palvelun nopeutta. Tulokset kertovat asiakaspalvelijoiden sitoutumisesta korkealaatuisten palveluiden tarjoamiseen asiakkaille.

”Energiayhtiöiden asiakaspalvelussa on tehty todella hyvää työtä vaikeissa olosuhteissa”, toteaa Energiateollisuus ry:n jäsenpalveluista vastaava johtaja Janne Kerttula.

”Hintakriisin pahimpina aikoina asiakaspalvelu oli varsin kuormittunutta, ja työ hektistä. Asiakasta on ehditty kuulla, ja ongelmiin on osattu tarttua. Tästä hatunnosto asiakaspalvelijoille”, Kerttula toteaa.

Energiayhtiöitä kuvailtiin kyselyssä erityisesti paikallisina, luotettavina ja toimivina, mutta myös kalliina ja hyvinä. Alan yhtiöiden maine oli laskenut hieman (8,02-7,82 asteikolla 1-10), arvio vastuullisuudesta vähemmän (7,98-7,88). Hintakriisistä huolimatta yhtiöt eivät herättäneet suuria tunteita vastaajissa. Suositeltavuutta mitattaessa kaksi viidennestä oli valmiita suosittelemaan ja kaksi viidennestä suhtautui yhtiöönsä neutraalisti. Arvostelijoita oli vain 17 %. Yli 80 % asiakkaista antoi yhtiölleen arvosanaksi 7 tai enemmän.

Kaukolämmön osalta mielikuvakyselyssä nousi esiin vaivattomuus. Sähkösopimuksen osalta toistaiseksi voimassa oleva sopimus nosti suosiotaan suhteessa määräaikaiseen (2022: toistaiseksi voimassa oleva 40% -> 53% Määräaikainen: 32% -> 31%). Pörssisähkön suosio oli noussut suhteessa eniten, kahdestatoista kahteenkymmeneen kahteen prosenttia.

Lataa Energiayhtiöiden asiakastutkimus 2023 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Janne Kerttula

Johtaja

Verkot ja palvelut

Janne Kerttula

Johtaja

Verkot ja palvelut

+358 50 571 2075

Siirry takaisin sivun alkuun