Mitä olet etsimässä?

Johtoalueiden luonnon monimuotoisuus – Tapio Oy 2023

Johtoalueilla on potentiaalia monimuotoisen luonnon ylläpitämiseen ja lisäämiseen, ja tässä hankkeessa haluttiin selvittää sähköverkon johtoalueiden sijoittumista Suomessa, luonnon monimuotoisuuden nykyistä tilaa sekä luonnon monimuotoisuuden edistämistä ja lisäämistä mahdollistavia toimia johtoalueilla.

Johtoalueilla kasvillisuuden rakenne on voimakkaasti ihmisen muokkaamaa, sillä säännölliset raivaukset johtavat siihen, että johtoaukeat ovat paikoin niittyjä muistuttavia uuselinympäristöjä. Samaan aikaan muualla alkuperäisten, avointen elinympäristöjen umpeenkasvu aiheuttaa lajien uhanalaistumista. Siksi on tärkeää, että johtoalueiden kasvillisuuden hoidossa monimuotoisuuteen vaikuttavat toimet tunnistetaan ja käytetään. Hankkeessa oli tarkoitus löytää konkreettisia kustannustehokkaita ja toteuttamiskelpoisia johtoalueilla tehtäviä toimia, joita energia-alan yritykset voivat oman perustehtävänsä yhteydessä hyödyntää.

Tapio Oy:n tekemä selvitys laadittiin sekä paikkatietoanalyysin että verkkoyhtiöille suunnatun kyselyn ja haastattelujen pohjalta. Näiden perusteella saatiin käsitys sekä tarkasteltavien luontotyyppien nykytilasta johtoalueilla ja sähköverkkoyhtiöiden menettelytavoista suur- ja keskijännitejohtojen alueilla voimajohdon suunnittelu-, toteutus- ja kunnossapitovaiheessa.

Työn tuloksena syntyi raportti sähköverkon johtoalueiden luonnon monimuotoisuuden nykytilasta ja kehittämisestä. Kun johtoalueen potentiaalia arvioidaan monimuotoisuuden lisäämisen näkökulmasta, on johtoalueen kasvupaikkatyyppi olennainen tekijä, ja työssä on tunnistettu luontotyyppien kannalta olennaisia hoito- ja suojatoimenpiteitä. Lisäksi raporttiin on koottu luonnon monimuotoisuutta tukevia hyviä käytäntöjä verkkoyhtiöiden käytännön luontotyön tueksi. Raportin lisäksi työssä koottiin paikkatietoanalyysin tuloksena koko Suomen kattava kartta-aineisto, joka on tarkoitettu verkkoyhtiöiden käyttöön.

Hankkeen rahoittivat Ympäristöpooli, Caruna Oy, Elenia Verkko Oyj, Fingrid Oyj ja Savon Voima Verkko Oy.

Lataa Johtoalueiden luonnon monimuotoisuus selvitys 05092023 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 50 440 9673

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Siirry takaisin sivun alkuun