Sähkön keskeytystilastot

Sähköalalla on kerätty valtakunnallista keskeytystilastoa usean vuosikymmenen ajan. Valtakunnalliset keskeytystilastot antavat arvokasta tietoa sähköntoimituksen varmuudesta ja sen kehittymisestä. Keskeytystiedot kootaan sähköyhtiöille vuosittain lähettävällä kyselyllä. Tietoja tilastoihin on kautta aikojen saatu hyvin kattavasti, koko keskijänniteverkosta vuosittain noin 90 %. Vuodesta 2005 alkaen tilastointitapaa on uudistettu niin, että tilastoon kerätään yksittäisten keskeytysten kokeneiden asiakkaiden todelliset määrät ja energiat.

Keskeytystilastot on koottu alla oleviin asiakirjoihin. Lisäksi saatavilla on vastaaville yrityksille tarkoitettu tilastointiohje.

Sähkön keskeytystilasto 2014 
Sähkön keskeytystilasto 2013 
Sähkön keskeytystilasto 2012 
Sähkön keskeytystilasto 2011 
Sähkön keskeytystilasto 2010 
Sähkön keskeytystilasto 2009
Sähkön keskeytystilasto 2008
Sähkön keskeytystilasto 2007