Lähtökohtana markkinaehtoisuus

Energiamarkkinat käsitetään maailmanlaajuisesti ennen kaikkea kansainvälisenä öljykauppana. Myös EU:n energiamarkkinoita leimaavat polttoaineet, etenkin maakaasu, jonka tuonnista unioni on riippuvainen. Maakaasun ohella EU pyrkii sähkön sisämarkkinoihin niin, että sähkö voi liikkua vapaasti jäsenmaasta toiseen.  Toistaiseksi kehitys on edennyt alueellisiin markkinoihin, joista Suomi kuuluu EU:n edistyneimpään, pohjoismaiseen sähkömarkkina-alueeseen.

Sähkömarkkinalaissa sähkön tuotanto ja myynti on säädetty vapaaksi liiketoiminnaksi. Markkinaehtoisuus ja kilpailun edistäminen olivatkin lähtökohtana, kun Euroopan maat ryhtyivät vapauttamaan aiemmin suljettuja sähkömarkkinoitaan 1990-luvulla. Sitä vastoin monopolina toimiva sähkön siirto on yhä säänneltyä toimintaa, jota valvoo kussakin EU-maassa kansallinen viranomainen, Suomessa Energiavirasto.

Osa energiamarkkinoista koostuu lämmitysmarkkinoista, joiden merkitystä päästövähennys- ja energiatehokkuusmielessä on alettu ymmärtää EU:ssakin aiempaa paremmin.  Suomessa yleisin lämmitysmuoto on kaukolämpö, jonka osuus markkinoista on 47 prosenttia. Määräävässä markkina-asemassa olevaa kaukolämpöä ei säädellä Suomessa lailla.   


Lisätietoja

kohopan
Kohopää, Antti
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: antti.kohopaa@energia.fi
Puhelin: +358 530 52 306
salompe
Salomaa, Pekka
Johtaja
Sähköpostiosoite: pekka.salomaa@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 401

Materiaalia energiamarkkinoista

Suositukset ja ohjeet

02.12.2016

Kosteiden tilojen vesikiertoisen lattialämmityksen suunnittelu kaukolämmitetyssä rakennuksessa – malleja ja hyviä käytäntöjä

Oppaassa on esitetty yleisiä ohjeita ja malleja kosteiden tilojen vesikiertoisen lattialämmityksen suunnitteluun. Opas on suunnattu LVI-suunnittelijoille. Oppaassa esitetyt asiat on valittu perustuen yleisimmin vastaan tulleisiin asioihin liittyen asuinkerrostalojen kosteiden tilojen vesikiertoisen lattialämmityksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Energiateollisuus ry:n uusi toimitusjohtaja Jukka Leskelä: Asiakas ykköseksi ja järkeä tukipolitiikkaan!

Tiedotteet

01.09.2016

Energiateollisuus ry:n uusi toimitusjohtaja Jukka Leskelä: Asiakas ykköseksi ja järkeä tukipolitiikkaan!

Energia-ala on kovassa muutosprosessissa, jonka keskiöön on noussut asiakas. Energiayhtiöt kehittävät kilvan uusia digitalisaatioon perustuvia tuotteita ja palveluja. Tähän uuden teknologian kehitykseen soisi myös julkisen vallan osallistuvan suuntaamalla siihen innovaatiorahoitusta, linjaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajana tänään aloittanut Jukka Leskelä.

Julkaisut

17.08.2016

Kaksisuuntainen kaukolämpö -hanke

Hankkeen taustalla on nykyistä hajautetumpien energiaratkaisujen ja kiinteistökohtaisen lämmöntuotannon kilpailukyvyn parantuminen. Tämän kehityksen myötä alalla on herännyt keskustelu lämpömarkkinoiden kehittämistarpeista sekä tavoista vastata kilpailuun. Hankkeen on toteuttanut Pöyry Management Consulting Oy ja hankkeen on rahoittanut Sitra ja Energiateollisuus ry.