Sopimusehdot

Kaikilla sähköasiakkailla tulee olla sopimukset sekä sähköenergiasta että sähkönsiirrosta eli verkkopalvelusta. Sähkönmyyntisopimuksen voi tehdä haluamansa sähkönmyyjän kanssa, sillä sähköenergian voi kilpailuttaa. Sen sijaan siirto- eli verkkopalvelusopimus tehdään aina paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa. Niin sanotun toimitusvelvollisen myyjän kanssa voi tehdä sähkön toimitussopimuksen, joka pitää sisällään sekä sähköenergian että verkkopalvelun.

Käytännössä sopimusten tekemiseen riittää, että ottaa yhteyttä vain valitsemaansa sähkönmyyjään. Sähkönmyyjä hoitaa asiakkaansa puolesta verkkopalvelusopimuksen verkkoyhtiön kanssa. Verkkoyhtiö lähettää asiakkaalleen sopimusvahvistuksen verkkopalvelusta.

Edellä mainittujen sopimusten lisäksi jokaisessa rakennuksessa tulee olla voimassa oleva liittymissopimus, joka tehdään verkkoyhtiön kanssa. Liittymissopimuksen teko tulee ajankohtaiseksi liitettäessä uutta kulutusta tai tuotantoa sähköverkkoon, esimerkiksi rakennettaessa uutta taloa. Kun omakotitalo vaihtaa omistajaa, liittymissopimus siirretään yleensä kiinteistön kauppakirjassa. Jos näin ei ole tapahtunut, sopimuksen siirtämisestä on tehtävä erillinen luovutuskirja ostajan ja myyjän välillä. Liittymän siirtymisestä on myös aina ilmoitettava paikalliselle sähköverkkoyhtiölle. Sen sijaan rivi-, pari- tai kerrostaloon muuttavan ei tarvitse tehdä erillistä liittymissopimusta tai ilmoitusta liittymän siirtymisestä, sillä niissä liittyjänä on yleensä asunto-osakeyhtiö.

Sähkönmyyntisopimuksen voi tehdä ottamalla yhteyttä esim. puhelimitse tai sähköisesti haluamaansa sähkönmyyjään. Asiakkaan ei tarvitse itse irtisanoa vanhaa sopimusta, vaan sähkönmyyjä pyynnöstä irtisanoo sen. Asiakkaan ei myöskään tarvitse olla yhteydessä sähkönsiirrosta vastaavaan verkkoyhtiöön, sillä sähkönmyyjä hoitaa asian.

Sopimusten hoito muuton yhteydessä

Muuttaessa riittää, että ottaa yhteyttä siihen sähkönmyyjään, jonka kanssa haluaa tehdä sähkönmyyntisopimuksen uudelle käyttöpaikalle. Sähkönkäyttäjä voi muuttaessakin vapaasi valita sähkönmyyjänsä, jollei nykyisen sähkönmyyjän kanssa ole erikseen sovittu, että sähkösopimus seuraa uudelle käyttöpaikalle.

Uuden kohteen sähkönmyyjä hoitaa kaikki tarvittavat sopimusasiat. Uuden kohteen sähkönmyyjä irtisanoo myös vanhat myynti- ja verkkopalvelusopimukset, jos näin sovitaan.

Liite

Energiaviraston päätös liittymismaksuperiaatteista  


Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisehdot 2005


Lisätietoja

heiniri
Heinimäki, Riina
Sähköpostiosoite: riina.heinimaki@energia.fi
Lisätietoja:
Energiayhtiöiden asiakkuus ja palvelut sekä sopimusehdot, sähkön vähittäismarkkinat, asiakkuustoimikunnan sihteeri
lehtoin
Lehto, Ina
Sähköpostiosoite: ina.lehto@energia.fi
Lisätietoja:
Kulutuksen ja tuotannon liittäminen sähköverkkoon, sähköenergian mittaus ja laatu, sähköverkon sopimusehdot