Mitä olet etsimässä?

Suositus kotimaista polttoainetta käyttävien 0,5…30 MW kattilalaitosten teknisiksi ratkaisuiksi – VTT 2012

ET ja Ympäristöministeriö teettivät VTT:llä suosituksen kotimaista polttoainetta käyttävien kaukolämpökattiloiden teknisistä ratkaisuista. Lähtökohtana oli korvata vanhat suositukset H1/1985 ”Kotimaista polttoainetta käyttävien 1 – 10 MW kattilalaitosten tekniset ratkaisut” ja H6/1987 ”Kotimaista polttoainetta käyttävien 0,2 – 10 MW kattiloiden vastaanottokokeet”. Lisäksi nyt painotetaan erityisesti hyvää palamisen hallintaa mm antamalla käytännön ohjeita laitosten käytöstä niin, että alle 50 MW energiantuotantolaitoksia koskevan asetuksen ns. PINO 445/2010 vaatimukset täyttyisivät.

Ympäristönsuojelulain eräänä periaatteena on, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Samoin päästöjen ehkäisyä
ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (BAT). Laki velvoittaa myös toiminnanharjoittaja olemaan tietoinen BAT:sta.

Tämä suositus pyrkii tuomaan esille parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimustason olematta silti varsinaisesti pienten polttolaitosten BAT vertailuasiakirja. Suositus asettuu lähinnä kattilalaitosten urakkahankinta-asiakirjoissa yleiset vaatimukset – kohtaan. Suositukseen kannattaa ehdottomasti tutustua ennen kattilalaitoksen hankintaan ryhtymistä.

Palamisen hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota

Suosituksessa tarkastellaan alle 30 MW:n polttolaitoksissa käytettyjä polttotekniikoita ja niille tyypillisiä SO2, NOx ja hiukkaspäästöjä ja vähentämistekniikoita ja niillä saavutettuja päästötasoja BAT tasojen mukaisesti. Uutena asiana on pyritty selvittämään häkäpäästöjen vähentämisen vaikutusta palamisen hyötysuhteeseen.
Häkämittaus on kallis, mutta suositeltava vähänkin suurempiin laitoksiin. CO päästöjen vähentämiseen voidaan nimenomaan vaikuttaa uusiin kattiloihin suunnittelulla ja instrumentoinnilla.

Tekniikan kehitystä on vertailtu perinteisen kaukolämpökattilan ja alle 110 oC asteen lämpökattilan välillä sekä kustannus- että suorituskykymielessä.

Ympäristöpooli oli rahoittamassa hanketta.

Lataa Pienten polttolaitosten palamisen hallinta loppuraportti (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

+358 40 528 8432

Siirry takaisin sivun alkuun