Mitä olet etsimässä?

Jälleenkytkentöjen päivitystarpeet -hankkeen loppuraportti – Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Tampereen yliopiston toteuttama tutkimushanke ”Jälleenkytkentöjen päivitystarpeet” on valmistunut. Hankkeen tavoitteena oli selvittää sähkönjakeluverkkojen nykyisiä käytäntöjä pikajälleenkytkentöjen toteutuksessa ja tehdä konkreettinen ehdotus siitä, tulisiko jännitteetöntä väliaikaa muuttaa.

Nykyiset jälleenkytkentöjen käytännöt perustuvat suurelta osin vuosikymmenien takaiseen teknologiaan ja ajattelutapaan, vaikka sähkönjakelujärjestelmä, suojausteknologia ja kuluttajalaitteiden tekniikka ovat muuttuneet merkittävästi. Verkkojen osalta oleellisia muutoksia ovat mm. verkkojen laajamittainen kaapelointi, maasulkuvirran kompensointi ja suojakipinäväleistä luopuminen. Perinteisesti on ajateltu, että mitä lyhyempi keskeytys on, sitä pienempi on haitta. Tätä ajattelutapaa on kuitenkin haastettu ja jopa käytännössä osoitettu, että jännitteettömän ajan pidentämisellä voi olla haittoja vähentäväkin vaikutus.

Hankkeen puitteissa toteutettiin kyselytutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa mm. sähköverkkoyhtiöissä käytössä olevia keskijännitejohtolähtöjen suojauksen ja jälleenkytkentöjen toteutustapoja, niistä saatuja kokemuksia ja asiakaspalautteita sekä jännitekuoppien ja jälleenkytkentöjen rekisteröintikäytäntöjä. Kysely jaettiin sähköverkkoyhtiöiden verkkojohtajille Energiateollisuus ry:n kautta. Kyselyyn vastasi yhteensä 16 verkkoyhtiötä, joista 8 oli maaseutumaisia ja 8 kaupunkiverkkoyhtiöitä. Vastausten maantieteellinen kattavuus oli hyvä.

Jälleenkytkentöihin ja jännitekuoppiin liittyviä vikatilastoja kerättiin Vaasan Sähköverkko Oy:n yhdeltä sähköasemalta noin vuoden ajalta ja häiriötallenteita Elenia Oy:n kahdelta sähköasemalta.

Hankkeessa tehtyjen laboratoriokokeiden ja laitteiden EMC-testausvaatimusten perusteella turvallisin pikajälleenkytkennän jännitteetön väliaika laitteiden toiminnan kannalta näyttäisi olevan 5 sekuntia.

Tutkimus toteutettiin Sähkötutkimuspoolin rahoituksella.

Lataa Jalleenkytkentojen_paivitystarpeet_Loppuraportti (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 828 1570

Siirry takaisin sivun alkuun