Mitä olet etsimässä?

Lippoamislaituri

Yhtiö ja muut osapuolet Fortum Power and Heat Oy
Ajankohta 2016
Hanketyyppi Virkistyskäyttö

Hankkeessa rakennettiin lippoamislaiturit ja niille johtavat portaat kulkuväylineen Ämmän voimalaitoksen alapuoliseen Emäjoen haaraan. Lisäksi lippoamisalueen yhteyteen rakennettiin pysäköintipaikka ja parannettiin alueen liittymää. Fortum pyrkii parantamaan vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia Oulujoen vesistöalueella. Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksessa (OUMO) ovat mukana jokivarren kunnat, voimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Oulun Energia Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. OUMO-hankkeina on vuosien saatossa rakennettu kymmeniä veneluiskia, -valkamia ja -rantoja koko vesistön alueella sekä kehitetty erilaisia virkistyskalastushankkeita.

Kainuu:
Lisää energia-alan vastuullisuustekoja.

Kaikki vastuullisuusteot

Oulujoen vesistön säännöstely

Leppikosken Kalasydän

Sapsokoski

Jalonuoman esteetön kalastuspaikka

Siirry takaisin sivun alkuun