Sähköntuotanto

Tässä osiossa on esitetty kuvin ja taulukoin tilastollista tietoa sähkön tuotannosta ja hankinnasta. Sähkön tuotanto on esitetty niin tuotantolaji- kuin polttoainekohtaisesti. Lisäksi tuotanto on esitetty maakunnittain. Joissakin kuvissa ja taulukoissa on lisäksi pitkällekin taaksepäin ulottuvaa aikasarjaa.